Vijfde ontwikkelsessie: aanscherpen bouwstenen

Deze week (13 t/m 15 februari) komen de ontwikkelteams bij elkaar voor de vijfde ontwikkelsessie. In de vijfde ontwikkelsessie scherpen de ontwikkelteams de bouwstenen aan op basis van de opgehaalde feedback. Deze bouwstenen beschrijven de kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fasen van het primair en voortgezet onderwijs. De ontwikkelteams formuleren tevens richtinggevende aanbevelingen voor de differentiatie van deze kennis en vaardigheden naar sectoren. Deze aanbevelingen worden meegenomen in de uitwerking van de bouwstenen naar kerndoelen en eindtermen in een volgende fase. Bekijk hier de werkopdracht voor de vijfde ontwikkelsessie. 

Dit is de vijfde ontwikkelsessie in een reeks van ontwikkelsessies, waarin in stappen wordt toegewerkt naar de actualisatie van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. Na deze ontwikkelsessie volgt in mei een lange consultatieperiode waarin u feedback kunt geven op de aangevulde en aangescherpte bouwstenen. Na de zomer worden de opbrengsten van de ontwikkelteams overhandigd aan de minister Slob – minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs. Na politieke bespreking vormen ze de basis voor de herziening van de huidige kerndoelen en eindtermen.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.