Vijf adviezen van het ontwikkelteam Digitale geletterdheid bij de voorstellen voor een nieuw curriculum.

Het ontwikkelteam Digitale Geletterdheid, Curriculum.nu

In het kader van Curriculum.nu formuleerde het ontwikkelteam Digitale geletterdheid voorstellen voor de inhoud van het leergebied Digitale geletterdheid. De noodzaak voor de invoering van dit nieuwe leergebied is groot, dat blijkt ook uit onderzoek naar de digitale geletterdheid van leerlingen. Tegelijk met de voorstellen voor de inhoud van Digitale geletterdheid publiceerde het ontwikkelteam vijf adviezen voor de succesvolle invoering van dit nieuwe leergebied. Deze adviezen worden hieronder kort weergegeven. Er is een uitgebreide versie van de adviezen te vinden in de voorstellen van het ontwikkelteam.

Door het delen van de adviezen, hopen de leraren en schoolleiders van ontwikkelteam Digitale geletterdheid op een toename van de bekendheid van digitale geletterdheid en de bijbehorende urgentie voor ons onderwijs en economie. 

Vijf adviezen van het ontwikkelteam Digitale Geletterdheid over de toekomst van Digitale Geletterdheid (DG) in het onderwijs. 

1. Zorg voor facilitering in tijd, ondersteuning, scholing en middelen, die het mogelijk maken voor leerkrachten om de benodigde didactische en digitale vaardigheden te ontwikkelen. 

Bied leerkrachten voldoende mogelijkheden voor bij- en nascholing, aansluitend op verschillende scholingsbehoeften en onderwijsvisies, maak daarbij gebruik van het bestaande kenniskapitaal.

Een actualisering van de kennisbases die pabo’s en lerarenopleidingen dienen aan te bieden, is noodzakelijk om ook de leerkrachten van de toekomst de benodigde digitale en didactische vaardigheden aan te leren die nodig zijn om DG aan te kunnen bieden. Een gespecialiseerde (leraren-)opleiding rondom de kennis en vaardigheden vanuit DG is wenselijk. 

2. Formeer een netwerkorganisatie of expertisecentrum om leerkrachten de kennis, ondersteuning en inspiratie te bieden, die benodigd zijn om DG vorm te kunnen geven in het onderwijs. 

Deze organisatie moet als belangrijk doel hebben, een onafhankelijk, educatief platform te realiseren, waarop lesmateriaal, projecten en initiatieven worden samengebracht en (gratis) worden aangeboden. Zorg voor een actief, lerend netwerk, waarin zowel op landelijk als op regionaal niveau expertise wordt gedeeld. 

3. Bied het onderwijs de kans om volgens eigen visie vorm te geven aan DG. 

Zorg voor een waardevolle vertaling van visie naar beleid. Maak afspraken in alle organisaties en organisatielagen voor de borging van het beleid. 

4. Zorg voor standaardisering in de vorm van kwaliteitseisen, waaraan een toekomstbestendige infrastructuur binnen onderwijsinstellingen zou moeten voldoen. Zorg voor facilitering en ondersteuning, die de inrichting en het onderhoud van deze infrastructuur mogelijk maken. Zorg voor een goede basisuitrusting, zoals voldoende digitale werkplekken voor leerlingen en faciliteer voldoende expertise en advies om dit te bewerkstelligen. 

5. Begin snel en begin samen. 

Leer samen met leerlingen over de nieuwe kennis en vaardigheden vanuit de inhoud van het nieuwe curriculum voor DG. Betrek hierbij experts, het bedrijfsleven en de wetenschap. 

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.