Vierde tussenproduct Kunst & Cultuur: geef uw input t/m 27 januari

Het ontwikkelteam Kunst & Cultuur werkt momenteel aan de uitwerking van de bouwstenen. Dit doen zij in twee ontwikkelsessies. Tijdens de afgelopen ontwikkelsessie in december is er door het team een begin gemaakt met het raamwerk van bouwstenen en de eerste bouwstenen zelf. In de vijfde ontwikkelsessie in februari rondt het team alle bouwstenen zoveel mogelijk af.

Wat zijn bouwstenen?

Bouwstenen beschrijven de kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fasen van het primair en voortgezet onderwijs. De ontwikkelteams formuleren richtinggevende aanbevelingen voor de differentiatie van deze kennis en vaardigheden naar sectoren. Deze aanbevelingen worden meegenomen in de uitwerking van de bouwstenen naar kerndoelen en eindtermen in een volgende fase.

Waarop kunt u reageren?

Zoals gezegd heeft het team Kunst & Cultuur een begin gemaakt met het opstellen van de bouwstenen. Zij zijn echter nog niet klaar. Daarom worden er in januari verschillende bijeenkomsten georganiseerd waar alle teams input voor de bouwstenen ophalen. Deze stakeholderbijeenkomsten worden georganiseerd op 16 en 23 januari. Ook zijn er nog een aantal andere bijeenkomsten, zoals de bijeenkomsten georganiseerd door stichtingen uit het primair onderwijs. Bekijk onze agenda voor een actueel overzicht.

Daarnaast legt het team hun tussentijdse ideeën alvast digitaal aan u voor. Via deze pagina kunt u uw input meegeven aan het ontwikkelteam.

Hoe heeft het team de feedback op de grote opdrachten verwerkt?

Tijdens de ontwikkelsessie in december 2018 heeft het team Kunst & Cultuur de grote opdrachten aangescherpt en vastgesteld. Dit op basis van de ontvangen feedback in de periode 16 oktober – 14 november. Het consultatieverslag waarin het team uitlegt wat er met de ontvangen feedback is gebeurd wordt volgende week gepubliceerd. Houd daarvoor onze website in de gaten.

Waaraan de teams werken en hoe zijn dat doen ziet u in onderstaand filmpje.

Over Curriculum.nu

Voor negen leergebieden werken ontwikkelteams met leraren en schoolleiders in stappen toe naar de actualisatie van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. De teams willen met deze actualisatie zorgen voor meer ruimte voor eigen invulling door scholen en leraren, soepele overgangen tussen scholen, meer samenhang en minder overladenheid.

In het voorjaar van 2019 worden de totale opbrengsten van de ontwikkelteams van Curriculum.nu per leergebied openbaar gemaakt. Daarna is er tijd om de totale opbrengsten – visie, grote opdrachten en bouwstenen – met het onderwijsveld en belanghebbenden te bespreken. De ontwikkelteams kunnen in deze periode ook de samenhang tussen de leergebieden versterken en waar nodig de bouwstenen aanscherpen. Anders dan aanvankelijk gepland, betekent dit dat de teams hun advies kort na de zomer van 2019 aan minister Slob overhandigen. Na politieke bespreking vormen ze de basis voor de herziening van de huidige kerndoelen en eindtermen.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.