Vierde ontwikkelsessie 12 t/m 14 december: ontwikkelen bouwstenen

Van 12 t/m 14 december komen de ontwikkelteams bij elkaar voor de vierde ontwikkelsessie. Zij stellen dan de grote opdrachten vast op basis van de ontvangen feedback en werken deze waar mogelijk uit in bouwstenen van kennis en vaardigheden. Deze kennis en vaardigheden zijn voor alle leerlingen van belang in de verschillende fases van het primair en voortgezet onderwijs. Hierbij is de samenhang met de andere leergebieden een belangrijk aandachtspunt. In deze en in de vijfde ontwikkelsessie in februari staat het uitwerken van de bouwstenen centraal.

Bekijk hier de werkopdracht voor de vierde ontwikkelsessie. Na afloop van de vierde ontwikkelsessie worden de opbrengsten gepubliceerd op de website. Ook het consultatieverslag van de derde consultatiefase wordt begin januari gepubliceerd op onze website. Vanaf vrijdag 11 januari 2019 bent u van harte uitgenodigd om uw input te geven op de eerste versie van de bouwstenen. Deze inputfase duurt t/m zondag 27 januari 2019.

Dit is de vierde ontwikkelsessie in een reeks van ontwikkelsessies, waarin in stappen wordt toegewerkt naar de actualisatie van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. In 2019 worden de opbrengsten van de ontwikkelteams overhandigd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Na politieke bespreking vormen ze de basis voor de herziening van de huidige kerndoelen en eindtermen.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.