“Veel complimenten, maar er zijn ook mensen die iets missen”

“Geel zijn de complimenten, rood de zorgen en roze de vragen.” Ruim twintig mensen zitten bij de consultatieronde van het leergebied Burgerschap. Net als bij de acht andere leergebieden buigen leraren, schoolleiders, vakverenigingen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zich in een Hilversums theater over de voorstellen van de ontwikkelteams. Het is de derde landelijke consultatiebijeenkomst sinds de publicatie van de voorstellen van de ontwikkelteams op 7 mei. Bij het leergebied Burgerschap worden gekleurde plakbriefjes uitgedeeld om te achterhalen hoe de aanwezigen reageren op die voorstellen. Op een geel plakkertje komt te staan: “Positief (algemeen): aandacht voor actieve houding/ervaringsleren bij inhoud en vaardigheden.” Iets verderop hangt een rood briefje dat juist het tegenovergestelde lijkt te beschrijven: “Zorg: nog erg kennisgericht (veel leren en leren over). Meer aandacht voor ervaren, meningsvorming en zich verhouden tot.” En op een roze plakker staat een inhoudelijke suggestie: “Vrijheid en gelijkheid: kennis van de (kinder)rechten, inclusief seksuele rechten + reflectie (eigen partnerkeuze, gender gelijkheid, recht op informatie).”

Complimenten, zorgen en vragen. Ze zijn er in vele soorten en maten, niet alleen bij dit leergebied, niet alleen vandaag. Dat merkt ook OT-lid Dianne Sandink van het ontwikkelteam Mens en Maatschappij: “De beelden van leraren en schoolleiders zijn heel wisselend. Veel mensen geven ons complimenten en zeggen dat alles er wel inzit, maar er zijn er ook die iets missen. Dat zijn vaak vakdocenten. Een voorbeeld is dat iemand vindt dat er te weinig bedrijfseconomie in de voorstellen zit. Voor ons is dat heel lastig, want dat is een onderdeel dat nauwelijks in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs voorkomt. Wel wordt er in lagere klassen al aandacht besteed aan geld uitgeven. Dat kan later weer nuttig zijn bij bedrijfseconomie.” Ook maatschappelijke organisaties zijn uitgenodigd om te reageren: “Zij geven vaak inhoudelijke feedback over specifieke speerpunten. Dan wordt er gezegd dat er te weinig over diversiteit instaat en die opmerking komt dan van een mensenrechtenorganisatie. Alleen gaan we niet over één onderdeel, maar over het hele leergebied Mens en Maatschappij.”

De ontwikkelteams hebben de opdracht gekregen om voor negen leergebieden met voorstellen te komen voor een vernieuwd curriculum. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn om samenhang tussen vakken te creëren, goed na te denken over doorlopende leerlijnen, zodat de overgang van primair naar voortgezet onderwijs  beter op elkaar aansluit en om de overladenheid in het onderwijsprogramma te verminderen. Dat vergt de komende tijd ook nog wel het een ander aan afstemmen en herschrijven: “Vandaag heb wij, ontwikkelteamleden van Mens en Maatschappij samen met die van Burgerschap gekeken of we teksten samen kunnen voegen. Onze leergebieden raken elkaar op meerdere punten, zo zeggen we allebei iets over de democratische rechtstaat. Tot nu toe hebben we nog niet de tijd gehad om onze teksten goed af te stemmen. In deze fase streven we naar meer samenhang in de tekst. Inhoudelijk zal er daarmee weinig veranderen, maar tekstueel misschien wel.”

Tot en met 11 augustus kan feedback gegeven worden op de voorstellen. Intussen worden de reacties die binnen zijn gekomen zorgvuldig gewogen en verwerkt. Na de reactie deadline wordt definitief bepaald wat er wel en niet in de voorstellen wordt aangepast. In de consultatieverslagen geven de teams weer welke feedback ze waarom verwerkt hebben, en welke niet.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.