Update van de ontwikkelteams

Maandag start ook voor de laatste regio het nieuwe schooljaar. Ondertussen werken de leraren en schoolleiders van Curriculum.nu ook aan de afronding van hun voorstellen voor de herziening van het curriculum.

Feedback
Op 7 mei publiceerden alle ontwikkelteams hun conceptvoorstellen, deze vindt u hier. In mei in juni gingen zij in gesprek tijdens verschillende consultatiebijeenkomsten en tot 12 augustus is feedback verzameld via de website.  Bekijk hier alle ontvangen feedback van de afgelopen consultatiefase.

Aanpassen van de voorstellen
Op dit moment nemen de leraren en schoolleiders alle feedback door die tijdens de consultatieperiode is binnengekomen. Op 11 en 12 september komen alle ontwikkelteams nog eenmaal bij elkaar om gezamenlijk te bepalen hoe zij de bouwstenen hiermee verder aanvullen en aanscherpen. Bouwstenen beschrijven de kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fasen van het primair en voortgezet onderwijs. Eind september ronden alle ontwikkelteams hun voorstellen af.

Overhandiging aan de minister
Op 10 oktober overhandigen de ontwikkelteams hun voorstellen aan de minister voor basis- en voortgezet onderwijs, Arie Slob. Na politieke bespreking vormen de opbrengsten van de negen ontwikkelteams de basis voor de actualisatie van de huidige kerndoelen en eindtermen.

Over Curriculum.nu
Het is belangrijk om leerlingen goed te blijven voorbereiden op de toekomst. De landelijk vastgelegde onderwijsdoelen zijn echter niet meer actueel. Daarom brengen 150 leraren en schoolleiders voor negen leergebieden de benodigde kennis en vaardigheden in kaart. Zij krijgen hierbij hulp van wetenschappers, lerarenopleidingen, vervolgonderwijs, scholen en vakverenigingen. Het is voor het eerst dat leraren uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs zélf aan zet zijn bij de herziening van het curriculum en hier in samenhang aan werken. De voorstellen dragen bij aan de doorstroming van basis- naar voortgezet- en vervolgonderwijs, de samenhang tussen vakken, de verlichting van overladenheid en de ruimte voor eigen invulling door leraren.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.