Oproep aan de minister: Maak docenten digitaal vaardig

Geschreven door Lyanca ten Donkelaar

Als het aan ontwikkelteam Digitale Geletterdheid van Curriculum.nu ligt wordt digitale geletterdheid niet een apart vak op het rooster van leerlingen. Volgens experts kunnen deze vaardigheden veel beter aangeleerd worden door ze te plaatsen in een context en ze integraal op te nemen binnen andere vakken. En dit sluit aan bij de wens van het team om overladenheid tegen te gaan. Ontwikkelteam Digitale geletterdheid vindt de samenwerking met de andere leergebieden daarom erg belangrijk. Uiteraard is het uiteindelijk aan scholen zelf welke vakken ze aanbieden.

Ik denk dat ik wel kan stellen dat veel docenten op dit moment niet in staat zijn om binnen hun vak leerlingen digitaal vaardiger te maken. Dat is niet zo raar, veel docenten hebben dat nooit geleerd. Wel zie ik dat docentenopleidingen en scholen in Nederland stappen zetten om docenten zelf digitaal vaardiger te maken, waardoor ze leerlingen weer digitaal vaardiger de wereld in sturen. Zo ook mijn school. Wij proberen docenten vaardiger te maken zodat ze in staat zijn met ICT hun eigen lessen te verrijken en in staat zijn hun leerlingen digitale vaardigheden aan te leren door die toe te passen binnen hun vak. Wat ik echter zelf als schoolleider mis is een plek waar ik betrouwbare informatie kan vinden over wat ik docenten moet aanleren en het liefste zou ik ook nog verschillende methodes tot mijn beschikking hebben. Want net als mijn leerlingen leren mijn docenten ook op hun eigen manier. Niet iedere docent heeft dezelfde leerstijl. De één zit het liefst in een cursus, met een docent voor de klas, de ander zoekt liever online zijn of haar informatie op en volgt bijvoorbeeld een MOOC.

Is het dan wel een goed idee om docenten te vragen digitale vaardigheden aan hun leerlingen aan te leren door ze binnen hun eigen vak aan te bieden? Is het niet een beter idee om docenten Digitale Geletterdheid op te leiden en het als apart vak op het rooster zetten? Deze vraag wordt vaak aan de ontwikkelgroep Digitale Geletterdheid gesteld. Ik denk dat we onze kinderen in Nederland tekort doen. Uit onderzoek blijkt dat dit niet de beste manier is. We zouden dan voor een methode kiezen die minder effectief is omdat onze Nederlandse docenten niet de benodigde digitale vaardigheden bezitten. Vaardigheden kan je aanleren. De wereld en daarmee het onderwijs verandert in rap tempo doordat onze samenleving digitaler wordt. Als docent moet je mee kunnen veranderen en dat vraagt dat je, net als je leerlingen, blijft leren.

Dit heb ik minister Van Engelshoven tijdens de informatiemarkt op 4 juli bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verteld. Tijdens deze bijeenkomst konden beleidsmedewerkers en de minister kennismaken met de ontwikkelteams van Curriculum.nu. De minister heeft goed geluisterd naar de plannen van de ontwikkelgroep Digitale Geletterdheid en heeft ook de zorgen van de ontwikkelteam gehoord. Namelijk: als we dit willen bereiken, dan vragen we nogal wat van docenten. Om dit te laten slagen moeten docenten de kans krijgen digitaal vaardiger te worden. Ik heb de minister opgeroepen docenten hierbij te helpen en te voorzien in (bij)scholing. Minister Van Engelshoven en minister Slob hebben drie jaar om scholen te steunen bij het vaardiger maken van het docentenkorps. De minister heeft een duidelijke opdracht van het ontwikkelteam gekregen en toegezegd deze vraag mee te nemen.

Meer updates van het team Digitale geletterdheid vindt u hier.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.