Op weg naar nieuwe kerndoelen voor het taalonderwijs

Dit jaar buigen negen ontwikkelteams van Curriculum.nu zich over de vraag wat leerlingen in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) moeten kennen en kunnen. In Meertaal beschrijven Joanneke Prenger en Jantien Smit dit ontwikkeltraject en vertellen vijf po-leraren uit het ontwikkelteam Nederlands over hun ervaringen en hun wensen voor het taalonderwijs van de toekomst.

Het ontwikkelteam Nederlands

Simone Westra, Marit Tuik, Jetty de Jong, Lucienne Rijks en Marit van der Meulen zijn vijf van de twaalf leraren uit het ontwikkelteam Nederlands en zijn allemaal werkzaam in het basisonderwijs. Ze vertellen dat ze met verschillende ambities het traject zijn ingestapt.

Lucienne vertelt dat ze op de netwerkdag van het Landelijk Netwerk Taal voor het eerst hoorde over het traject Curriculum.nu en dat ze meteen enthousiast was. “Dezelfde avond bekeek ik de website en de doelen die daarop stonden overtuigden me: hier zou ik heel graag aan meewerken! Als taal- en leescoördinator blijf ik graag op de hoogte van de nieuwste inzichten in het vakgebied, om zo
het beste onderwijs te kunnen geven. Toen bleek dat ik was geselecteerd, was ik dan ook erg blij en ook heel trots!”

Ook Marit van der Meulen heeft zo’n inhoudelijke drive: “Ik wil heel graag mijn steentje bijdragen aan rijker taalonderwijs voor alle kinderen. Taal speelt zo’n centrale rol in de ontwikkeling van kinderen. Ik heb de afgelopen jaren zelf mogen ervaren in mijn klassen wat zinvol en thematisch taalonderwijs doet met de motivatie, leerhouding, persoonlijke ontwikkeling en resultaten van leerlingen. Ik wil heel graag meer leerlingen bereiken dan alleen mijn eigen klas.”

Inmiddels is het ontwikkelteam een echt team geworden. Marit Tuik vertelt dat ze toen ze zich aanmeldde in ieder geval hoopte samen te kunnen werken met andere mensen met een passie voor de Nederlandse taal en het onderwijs. “Dat is gelukt. We inspireren elkaar enorm.” “Klopt”, voegt Marit van der Meulen toe, “het zijn veertien leerkrachten die op alle niveaus, en elk met hun eigen kwaliteiten en kennis, de taalontwikkeling van alle leerlingen een warm hart toe dragen.”

 

Samen een visie op het leergebied ontwikkelen

Elk ontwikkelteam is tijdens de eerste ontwikkelsessie begonnen met het formuleren van een visie op het eigen leergebied: wat is van belang in dat leergebied, welke inhoud zou aan de orde moeten komen en wat is de positie van het leergebied? Op een inspirerende locatie, het Kinderboekenmuseum in Den Haag, is het ontwikkelteam Nederlands aan de slag gegaan met het formuleren van een conceptvisie op het vak. Tijdens de eerste kennismaking bleek al gauw dat de wensen niet veel van elkaar verschilden. Simone: “Iedereen zit er vanuit zijn eigen praktijk, maar ik vond het erg leuk om te merken dat het niet uitmaakt of je in het SBO lesgeeft of in 6 VWO: we willen eigenlijk grotendeels hetzelfde en dat is mooi.” Zo zijn ze het er allemaal over eens dat het taalonderwijs van de toekomst er minder verkaveld uit moet zien. Jetty: “Taalonderwijs moet gaan over een doorlopende taalontwikkeling, en dat bereik je niet door losse elementen naast elkaar te zetten.”

Volgens het ontwikkelteam kan het taalonderwijs door meer samenhang – zowel binnen het vak als mét andere vakken – betekenisvoller worden voor leerlingen. Simone: “Waar ik erg blij mee ben in onze visie: rijk taalaanbod, betekenisvolle context, samenhang, interactief, dat je plezier aan taal kunt beleven en dat leerlingen alle mogelijkheden krijgen om zich vanuit individuele talenten, interesses en leerbehoeften te ontwikkelen.” Ook Lucienne benadrukt die focus op ontwikkeling: “We hebben steeds gezegd: de ontwikkeling van de leerling staat centraal, of je nu een beroepsgerichte leerweg volgt, een kleuter bent of op het vwo zit, het aanbod Nederlands moet aansluiten bij de fase waarin je zit.” Marit Tuik sluit zich daar bij aan: “Ik ben erg blij dat we aandacht besteden aan kansengelijkheid en samenhang. Op de school waar ik werk zijn persoonsvorming en socialisatie erg belangrijk en ik ben blij dat dat ook prominent in de visie zit.”

Het hele artikel is hier te downloaden.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.