‘Ook van een kleine ontwikkelschool kun je veel leren’

Ook kleine scholen werken als ontwikkelschool mee aan een nieuw curriculum. Een daarvan is basisschool De Zandloper in het Drentse Stuifzand. ‘Door landelijk aan het onderdeel Mens & Maatschappij mee te doen, hopen we veel van andere scholen te leren. Maar we hebben zeker ook veel te brengen, vooral omdat we erg praktisch zijn ingesteld’, aldus directrice Gea Verburg.

De Zandloper vormt sinds kort een Integraal Kindcentrum (IKC) en werkt als ontwikkelschool aan een eigen onderwijsprogramma rond het concept “Eigenaarschap”. ‘We willen het eigenaarschap van leerlingen vergroten en zetten dat vooral op rond drie pijlers: werken in thema’s, talentontwikkeling en horizontale leerlijnen (het afstemmen van leergebieden op elkaar). Een veilig pedagogisch klimaat is natuurlijk de basis. Daarbij willen we binnen het IKC werken aan een doorgaande leerlijn van 0 tot en met 12 jaar’, vertelt Gea.

Snel schakelen

De school is klein, maar doet zeker niet onder voor de andere ontwikkelscholen die zich met Mens & Maatschappij bezighouden, legt Gea uit. ‘Daarnaast leren we ook veel van andere scholen. Een grote ontwikkelschool in Brabant blijkt vaak tegen dezelfde problemen aan te lopen als wij.’ En zoals dat op een kleine school wel vaker gebeurt; er is al veel ontwikkeld en klaar. We zijn erg praktisch ingesteld; ondervinden en bijstellen/schaven. Daardoor kunnen we ook heel snel schakelen.’

Evaluatie schoolontwikkeling

‘De eerste resultaten van het nieuwe ontwikkelde schoolconcept zijn met ouders en leerlingen besproken. De ouders spraken we via de medezeggenschapsraad. De leerlingen via de leraren en de leerlingenraad. Daaruit kwamen best leuke reacties, die wij weer in de volgende fase hebben meegenomen. Daarna hebben we ervoor gekozen om zogenoemde “feedforwardbijeenkomsten” te houden. Dus geen feedback achteraf vragen, maar juist telkens vertellen waar we staan en wat we verder gaan doen. Op dit moment zijn we bezig met de evaluatie- en borgingsfase. We gaan alle zaken die we ontwikkeld hebben langs, kijken hoe die werken en hoe we die aan het einde van het schooljaar aan ons schoolconcept kunnen toevoegen.’

Thematisch werken

Dat De Zandloper volgens het motto “ondervinden, bijstellen/schaven” werkt, bleek wel toen het werken in thema’s nog niet overal even soepel liep. ‘We hadden voor het oppakken van eigenaarschap te hoge verwachtingen van de meeste leerlingen. Wellicht hadden we ons vooraf meer moeten verdiepen in de “hobbels” die je bij thematisch werken tegenkomt. De didactiek hebben we moeten aanpassen. Om van A naar B te komen, moet je soms een omweg nemen. Je didactische aanpak afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen gericht op het uiteindelijke doel: het ontwikkelen van eigenaarschap bij ieder kind.’

Zandloperconcept

‘Aan het eind van dit schooljaar moet er een nieuw Zandloperconcept ontwikkeld zijn. Die vormt de basis van het nieuwe schoolplan 2019-2023. En, onze uitdaging als IKC: een doorgaande ontwikkelingslijn van 0-12 jaar.’

Het onderwijsteam van de Zandloper

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.