Ook voor Curriculum.nu start het nieuwe schooljaar!

Wat is er tot nu toe allemaal gebeurd? Een overzicht van de afgelopen zes maanden én een vooruitblik.

Na een zomerstop van 6 weken staat voor velen het nieuwe schooljaar op het punt van beginnen. Ook de ontwikkelteams van Curriculum.nu staan na een mooie zomer in de startblokken om verder te gaan met hun opdracht. Zo hebben de teams in oktober hun derde ontwikkelsessie. Voor negen leergebieden buigen zij zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan. In het voorjaar zullen de opbrengsten naar de Tweede Kamer gaan.

Wat is er sinds de start van Curriculum.nu allemaal gebeurd? In dit bericht blikken we terug op de afgelopen zes maanden en krijgt u een korte vooruitblik naar de komende periode.

8 maart: Startdag in de Rijtuigenloods in Amersfoort

Op 8 maart jl. kwamen in Amersfoort ruim 400 leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs bij elkaar voor de aftrap van Curriculum.nu. De startdag stond onder andere in het teken van een eerste kennismaking tussen de ontwikkelteams en de ontwikkelscholen. Naast de negen ontwikkelteams zijn er per leergebied zo’n negen ontwikkelscholen geselecteerd die specifiek voor dat leergebied kijken naar de haalbaarheid van de ideeën in de eigen school. Daarnaast halen de ontwikkelscholen feedback op bij hun leerlingen en ouders.

14 – 16 maart: de eerste ontwikkelsessies

Van 14 tot 16 maart 2018 vonden de eerste ontwikkelsessies plaats. De ontwikkelteams hebben tijdens de eerste ontwikkelsessie gewerkt aan het opstellen van een conceptvisie op het leergebied. Die conceptvisie vormt de basis voor de benodigde kennis en vaardigheden die de ontwikkelteams later in het traject zullen benoemen. De visie bestaat uit de algemene uitgangspunten van het leergebied en de bijdrage van het leergebied aan de hoofddoelen van het onderwijs, te weten: hoe draagt het leergebied bij aan kennisontwikkeling en maatschappelijke toerusting van leerlingen? De betrokken vakverenigingen brachten de ontwikkelteams op de hoogte van recente ontwikkelingen per leergebied.

Eerste consultatieperiode

Gedurende vijf weken (van 26 maart tot 25 april) konden belanghebbenden en belangstellenden reageren op de negen conceptvisies. De leden van de ontwikkelteams bezochten tientallen bijeenkomsten door het hele land waar zij in gesprek gingen met vakverenigingen, scholen, leraren, wetenschappers en andere belangstellenden. Via de website en de feedbackformulieren kwamen 462 reacties binnen namens 6421 personen. LAKS zette een peiling uit onder leerlingen en de ruim 80 ontwikkelscholen haalden feedback op onder de lerarenteams, leerlingen, ouders en andere lokale stakeholders.

Na afloop van de eerste consultatieperiode hebben de teams alle feedback doorgenomen.Tijdens de tweede ontwikkelsessie is de conceptvisie aangescherpt.

23 – 25 mei: de tweede ontwikkelsessies

Van 23 tot 25 mei kwamen de teams bij elkaar voor de tweede ontwikkelsessies. Hier stonden twee belangrijke onderdelen op het programma. Ten eerste het aanscherpen van de visie op het leergebied aan de hand van de ontvangen feedback. En ten tweede het maken van een begin met de grote opdrachten per leergebied. De grote opdrachten komen voort uit de visie op het leergebied. Grote opdrachten beschrijven de essentie van wat leerlingen vanuit het perspectief van het leergebied nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen (kennis) en om in die wereld adequaat te kunnen handelen (vaardigheden).

 

Tweede consultatieperiode

Een aantal teams – Digitale geletterdheid, Burgerschap en Bewegen & Sport – heeft in de tweede ontwikkelsessie alle grote opdrachten voor hun leergebied in concept kunnen benoemen. De overige teams hebben concepten af, maar nog niet alle grote opdrachten uitgewerkt. .

Van 5 juni tot 6 juli is er feedback  gegeven op de nieuwe tussenresultaten van de ontwikkelteams. Er kwamen in totaal 492 feedbackformulieren binnen namens 8255 personen. Op deze pagina vindt u een totaaloverzicht van alle ontvangen feedback in de tweede consultatiefase.

 

Vooruitblik tot het einde van het jaar; wat staat er allemaal op de planning?

Derde ontwikkelsessie

Tijdens de derde ontwikkelsessie die zal plaatsvinden van 3 tot 5 oktober zullen de teams de ontvangen feedback bespreken en gebruiken om de grote opdrachten verder uit te werken. Het versterken van de samenhang tussen de leergebieden is een belangrijk doel van de ontwikkelsessie. Waar mogelijk gaan de teams in deze ontwikkelsessie de grote opdrachten verder uitwerken in de kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fases van het primair en voortgezet onderwijs.

Derde consultatiefase

Na afloop van de derde ontwikkelsessie vindt weer een consultatiefase plaats. Vanaf 16 oktober kan er weer feedback gegeven worden. De ontwikkelscholen zullen feedback geven en hun eigen doelstellingen op het gebied van curriculumontwikkelingen uitwerken. Ook worden er tijdens de derde consultatiefase weer veel verschillende bijeenkomsten georganiseerd.

Een overzicht van alle bijeenkomsten vindt u op onze website.

Vierde ontwikkelsessie

In de vierde ontwikkelsessie, van 12 t/m 14 december, werken de ontwikkelteams de bouwstenen uit en met de daarbij opgehaalde feedback. In deze bouwstenen beschrijven de teams de uitwerking van kennis en vaardigheden voor primair en voortgezet onderwijs, onderbouw en bovenbouw. Ook in deze sessie is de samenhang met andere leergebieden een belangrijk aandachtspunt. In januari kan op deze uitwerkingen gereageerd worden. Vervolgens werken de teams in de eerste maanden van 2019 verder aan de uitwerking van de bouwstenen, waarvoor ze in februari nog één keer bij elkaar komen.

In april 2019 worden de opbrengsten met de Tweede Kamer gedeeld voor verdere besluitvorming. Uiteindelijk gelden de nieuwe kerndoelen voor iedereen en zullen alle leraren in het primair en voortgezet onderwijs hiermee te maken krijgen. Daarom is het belangrijk om nu uw stem te laten horen! Waar bent u trots op als leraar? Welke toegevoegde waarde die u levert moet zeker meegenomen worden door de ontwikkelteams? Houd dit niet voor uzelf maar denk het komende jaar nog mee met de ontwikkelteams!

Meer informatie over het gehele proces kunt u ook terugvinden op de pagina ontwikkelproces.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.