Ontwikkelteam digitale geletterdheid maakt bouwstenen

Geschreven door Lyanca ten Donkelaar

In verschillende berichtgevingen rondom Curriculum.nu wordt verteld dat we op dit moment werken aan het formuleren van ‘bouwstenen’; maar wat zijn nou deze bouwstenen en welk tussenproduct kun je straks van ons verwachten?

Tijdens de vorige twee ontwikkelsessies hebben we ‘grote opdrachten’ geformuleerd. Deze grote opdrachten zijn nog best abstract; ze vertellen in grote lijnen over de inhoud van ons leergebied. Uit de grote opdrachten is nog niet af te leiden wat de leerlingen daadwerkelijk in het onderwijs gaan leren en doen.

Dit gaat bij de bouwstenen veranderen: de bouwstenen vertellen wat leerlingen in welke fase van het onderwijs gaan leren.

Deze fases zijn de onderbouw van het basisonderwijs (groep 1 – 4), de bovenbouw van het basisonderwijs (groep 5 – 8), de onderbouw van het voortgezet onderwijs (klas 1 en 2) en we doen aanbevelingen voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Zo heeft ontwikkelteam digitale geletterdheid, bijvoorbeeld, ‘gebruiken en aansturen’ als grote opdracht. In deze opdracht zijn twee bouwstenen geformuleerd; ‘gebruiken van technologie’ en ‘aansturen van technologie’.

Binnen deze bouwstenen hebben we door literatuur, buitenlandse curricula en leerlijnen van onder andere Mediawijzer.net en de SLO te bestuderen, gekeken naar wat leerlingen in de verschillende fasen van het onderwijs inhoudelijk over deze twee bouwstenen moeten leren.

Bij de bouwstenen rondom ‘gebruiken van technologie’ leren de onder- en middenbouw-leerlingen, omgaan met digitale technologie in hun directe omgeving, zoals; tablets, laptops en telefoons.

In de volgende fase, de bovenbouw van het basisonderwijs, leren leerlingen standaard-toepassingen van digitale technologie gebruiken, zoals tekstverwerkers, presentatiesoftware en verschillende zoekprogramma’s.

In de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn leerlingen op deze manier straks (hopelijk) voldoende vertrouwd met verschillende soft- en hardware, waardoor ze steeds meer nieuwe mogelijkheden en kansen op een creatieve manier gaan benutten. Deze bouwsteen wordt binnen de verschillende fasen van het onderwijs steeds complexer en uitgebreider.

Binnen deze fase van het proces is feedback essentieel. Om de volgende stap, de aanscherping van de bouwstenen, te kunnen doen hebben we feedback nodig van onder andere wetenschappers, lerarenopleidingen en het bedrijfsleven. Maar boven alles hebben we feedback nodig van de échte vak-experts; onze collega’s in het onderwijs.

Tijdens de volgende driedaagse in februari zullen we de nieuwe feedback verwerken, de bouwstenen aanscherpen en ontwikkelen we de bouwstenen van de andere grote opdrachten.

Ben je benieuwd naar de inhoudelijke uitwerking van de grote opdrachten en de bouwstenen door het ontwikkelteam Digitale geletterdheid? Houd dan vooral de site van Curriculum.nu in de gaten. Begin januari publiceren we daar ons nieuwe tussenproduct.

Je kan Curriculum.nu ook volgen via verschillende social media kanalen.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.