Ontwikkelteam digitale geletterdheid bouwt lekker verder!

Eugenie Zwanenburg-Dumoulin schreef voor Leraar.nl een blog over de tweede ontwikkelsessie van haar ontwikkelteam; Digitale geletterdheid. Bent u benieuwd hoe het eraan toeging achter de schermen bij de tweede ontwikkelsessie van dit team? Lees dan snel verder!

Op 23-24-25 mei 2018 vond in Garderen de tweede driedaagse ontwikkel-sessie van curriculum.nu plaats met als doel een aantal grote opdrachten vast te stellen en daarmee de fundamentele inzichten van het leergebied digitale geletterdheid te beschrijven.

Waar zijn we in het proces?

In de eerste driedaagse ontwikkelsessie (14-15-16 maart 2018) hebben we met het pluripotente en complementaire team digitale geletterdheid gezien dat we elkaar persoonlijk en inhoudelijk geweldig aanvullen en met elkaar de concept-visie voor ons vakgebied geformuleerd. Vergezeld van enkele consultatievragen zijn wij de eerste – super spannende – feedback ronde ingegaan. We zijn heel blij en tevreden dat zoveel bedrijven, vakverenigingen, scholen en individuele docenten, ouders en leerlingen de moeite hebben willen nemen om ons feedback te geven. Dat maakt het mogelijk de concept visie verder aan te vullen, aan te scherpen en keuzes nog beter te onderbouwen.

Het bespreken en verwerken van de opbrengsten van de eerste consultatieperiode en het formuleren van meerdere ‘grote opdrachten’ was de opdracht voor de tweede ontwikkel-driedaagse.

De grote opdrachten

Een grote opdracht beschrijft de kern van wat leerlingen vanuit het perspectief van het leergebied digitale geletterdheid nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen (kennis) en om in die wereld adequaat te kunnen handelen (vaardigheden). Ter voorbereiding van het schrijven van de grote opdrachten waren er verschillende experts uitgenodigd om te benoemen wat – vanuit hun expertise – belangrijke concepten, principes en vragen zijn die in het nieuwe curriculum zeker een plek zouden moeten krijgen.

Verschillende invalshoeken

Om de reikwijdte van onze visie zo ruim mogelijk te kaderen spraken wij onder andere met een assistent professor van de TU Delft, een hoogleraar bètavakdidactiek aan de Radboud Universiteit, de Autoriteit consument en markt, een bijzonder hoogleraar ICT en curriculum van de Universiteit van Amsterdam, de voorzitter van het ECP en daarmee betrokken in de Cyber Securityraad en Kennisnet. Zelf mocht ik daarnaast nog naar een diner waar met een grote groep mensen is gesproken over ethiek en digitalisering van het onderwijs. Een onderwerp dat – zo bleek ook uit de eerste consultatieronde – als zeer belangrijk wordt ervaren. Stuk voor stuk waren het zeer verhelderende gesprekken die onze inzichten over wat er in de grote opdrachten moet komen mede hebben gevoed en onderbouwd.

Samenhang – vanuit delen naar één geheel

Na de expertise die uit de verschillende deelgebieden werd ingebracht zijn wij op zoek gegaan naar de samenhang op meerdere niveaus.

Allereerst zijn wij op zoek gegaan naar de samenhang binnen de digitale geletterdheid. Daar worden inhoudelijke componenten (basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid, computational thinking en ethische aspecten) gekoppeld aan 4 verschillende perspectieven (kennis van, omgaan met, nadenken over en creëren met) waarbij steeds de (negen) brede vaardigheden betrokken zijn.

Wij zijn vervolgens ook nadrukkelijk op zoek gegaan naar de mogelijke samenhang bij de andere 8 ontwikkelteams van de andere domeinen van curriculum.nu. Het was fijn om te horen en te zien hoe het de collega’s in de andere domeinen vergaat en dat we elkaar – persoonlijk en inhoudelijk – konden ontmoeten en zo de samenhang en verbinding kunnen bevorderen. Het was van een hele grote meerwaarde dat we op dit moment in het proces met elkaar konden afstemmen.

Tot slot – onze belangrijke opdracht van deze ontwikkelsessie – zijn wij op zoek gegaan naar de samenhang tussen de 8 grote opdrachten die we voor het domein digitale geletterdheid met elkaar hebben geformuleerd.

De volgende consultatiefase – mooi onderwijs maken we samen!!!

De komende week is er tijd om nog wat redactiewerk te verrichten en dan zijn de opbrengsten van de tweede ontwikkelronde klaar voor publicatie en gaan we de tweede consultatiefase in. Het is geweldig om te zien hoeveel organisaties betrokken zijn en er nu al een behoorlijk volle agenda is met geplande consultaties. Met zoveel betrokkenheid zijn we heel erg blij maar het kan altijd – nog – beter. Dus roep je collega’s bij elkaar en denk mee en doe mee in dit unieke onderwijs ontwikkelproces. Mooi onderwijs maken we samen!!!

Deze blog verscheen eerder op Leraar.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.