Ontwikkelscholen Curriculum.nu bekend

Van het Friese Ferwert tot aan Venlo en van Almelo tot Den Haag. De ontwikkelscholen voor Curriculum.nu komen uit alle windstreken. Vandaag zijn alle 84 scholen geïnformeerd over hun deelname. Daarmee is de selectieprocedure afgerond en zijn alle deelnemers van Curriculum.nu bekend. In december werden de namen bekendgemaakt van leraren en schoolleiders die gaan meedoen in de ontwikkelteams voor de negen leergebieden.

Omdat het aantal aanmeldingen het benodigde aantal ontwikkelscholen overtrof, zijn er in januari en februari selectiegesprekken gevoerd. In de keuze is er net als bij de ontwikkelteams gekeken naar een zo representatief mogelijke afspiegeling van het Nederlandse onderwijs. De selectiecommissies, met vertegenwoordigers uit het primair en voortgezet onderwijs, hebben o.a. gelet op de vertegenwoordiging van verschillende schoolsoorten, variëteit in ervaring met curriculumontwikkeling en variëteit in ligging van de scholen.

Rol ontwikkelscholen

De ontwikkelscholen hebben zich opgegeven voor één van de negen leergebieden en zullen komende maanden feedback geven op de tussenopbrengsten van “hun” ontwikkelteam. De ontwikkelscholen reflecteren op de haalbaarheid van ideeën in de school. Daarnaast delen de ontwikkelscholen de ervaringen die zij zelf opdoen met de ontwikkelingen in het eigen schoolcurriculum, met elkaar en met de ontwikkelteams. Deze ervaringen zullen tevens benut worden in het vervolgproces bij het bepalen welke ondersteuning scholen nodig hebben bij de realisatie van de herziene kerndoelen en eindtermen in hun eigen schoolaanbod. Ontwikkelscholen ontvangen een financiële vergoeding voor hun inzet.

Startdag 8 maart

Tijdens een startbijeenkomst op donderdag 8 maart in Amersfoort maken de leden van de ontwikkelteams en de vertegenwoordigers van de ontwikkelscholen voor het eerst kennis met elkaar. Die dag starten de teams en de scholen hun opdracht en bespreken zij met elkaar hoe ze gaan samenwerken de komende maanden. Eén week na de startdag vinden de eerste ontwikkelsessies plaats.

Curriculum.nu
Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en 84 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden: Burgerschap, Digitale geletterdheid, Engels/moderne vreemde talen, Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij. Ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs, werken samen in zogenaamde ontwikkelsessies. Aan elk ontwikkelteam zijn ontwikkelscholen gekoppeld. Tussen de sessies delen de teams de tussenproducten met de ontwikkelscholen voor feedback. Ook zullen de teams feedback verzamelen van o.a. leerlingen, ouders, vakverenigingen, vervolgonderwijs, lerarenopleidingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. De opbrengst vormt de basis voor de actualisatie van kerndoelen en eindtermen. Houd voor meer informatie de website www.curriculum.nu in de gaten.

Ben je benieuwd welke scholen zijn geselecteerd als ontwikkelschool? Bekijk de selectie hier.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.