Onderzoek naar wensen vervolgonderwijs bij instroom studenten

Wat zijn de wensen en behoeften van mbo, hbo en wo ten aanzien van de kennis en vaardigheden van instromende studenten uit het voortgezet onderwijs? Die vraag staat centraal in een onderzoek van ResearchNed in opdracht van het ministerie van OCW en SLO. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU. Het wordt in mei en juni uitgevoerd. Docenten, studieadviseurs, aansluitingscoördinatoren en studieloopbaanbegeleiders in het mbo, hbo of wo kunnen via deze link aan de enquête deelnemen.

Lees hier het bericht op de website van SLO

Wat betekent dit voor Curriculum.nu?

De uitkomsten van dit onderzoek zullen door SLO gebruikt worden bij toekomstige herzieningen van examenprogramma’s in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Daarbij zijn doorlopende leerlijnen tussen voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs een belangrijk aandachtspunt. In het kader van de landelijke curriculumherziening wordt nu prioriteit gegeven aan de examenprogramma’s Nederlands, wiskunde, moderne vreemde talen, maatschappijleer en het bètacurriculum. In maart stuurde demissionair minister Slob hierover deze brief aan de Tweede Kamer.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.