‘Een nieuw curriculum kan niet om de huidige sportbeleving van jongeren heen’

Jan Rijpstra

Docent bewegingsonderwijs Cees Gouw werd van verschillende kanten op de ontwikkelteams gewezen en meldde zich vrijwel direct als deelnemer aan. ‘Ik was al betrokken bij Onderwijs2032 en dacht bij mijzelf: Ik loop tegen de zestig. Hoe mooi zou het zijn als vanuit mijn expertise nog ondersteuning kan bieden aan de toekomst van mijn vak.’

Cees is al meer dan 35 jaar verbonden aan het CLV, scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo/gymnasium. in Veenendaal. Hij legde zijn plan om deel te nemen aan het ontwikkelteam voor aan de schoolleiding en de vakgroep en kreeg meteen alle ondersteuning om mee te doen. ‘Het CLV ziet in de ontwikkeling van een nieuw curriculum door docenten ook veel voordelen voor de school zelf en de leerlingen. Daarom ondersteunden ze mijn keuze voor deelname.’

Persoonlijke beleving

‘Waarom ik zelf dit traject zo belangrijk vind? Toen ik net met lesgeven begon, ging het bij de positie van het vak over de minimum lessentabel. Het curriculum richtte zich toen op het aanleren van motorische vaardigheden. Dit is aan het veranderen. Motorische vaardigheden zijn nog steeds belangrijk, zeker in de onderbouw. Maar in de bovenbouw zie je meer een tendens naar gepersonaliseerd leren en de persoonlijke beleving van bewegen. Het accent ligt meer op plezier hebben en houden in bewegen, met de nadruk op leven lang bewegen. Sportvereningen zijn daarbij belangrijk. Ik zou dan ook docenten willen uitdagen om te verbinden. Zoek bij de invulling van lessen en activiteiten meer de verbinding met sportactiviteiten en verenigingen buiten de school.’

Fitness en bootcamp

‘We kunnen voor een nieuw curriculum ook niet meer om de huidige sportbeleving van jongeren heen. De fitnesscultuur, bootcamps en het enthousiasme van sommige jongeren voor bijzondere sporten, zoals golf, dart of boogschieten. Dan kun je op school toch niet meer aankomen met alleen maar softbal. Een nieuw curriculum moet jongeren de ruimte laten om zelf keuzes te maken. Pas dan ervaren zij de brug van sport op school en zelf sporten in je vrije tijd of tijdens je vervolgopleiding.’

Combineer onderwijs en bedrijfsleven

‘Daarnaast zie ik kansen voor verbindingen met andere vakken. Dat is ook een van de krachtigste punten die Onderwijs 2032 ons tot nu toe heeft gebracht. Kijk ook hoe leerlingen naar vakken kijken. Zij willen veel meer samenhang zien. Dus combineer bewegen met de bredere kanten van sport, met marketing en organisatie en vakken als management & organisatie en economie. Zo kun je bruggen slaan tussen het onderwijs en het bedrijfsleven en maak je jongeren enthousiast’, aldus Gouw.

Voordelen ontwikkeltraject

Jan Rijpstra, voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO), ziet veel voordelen in het nieuwe traject: ‘Ik verwacht er veel van. Je zult merken dat het bij elkaar brengen van enthousiaste leraren en leraressen veel energie, creativiteit en inspiratie oplevert. Met elkaar praten over de ontwikkelingen die leerlingen doormaken, aandacht voor de geestelijke, motorische en sociaal-emotionele ontwikkelingen. Als ik nog voor de klas had gestaan had ik me aangemeld.’

Kritisch bekijken

‘Het is sowieso goed om na 10 jaar nog eens goed en kritisch naar het curriculum te kijken. Wat werkt nog steeds goed en wat verdient bijstelling. In het ontwikkelteam zitten 12 docenten Lichamelijke Opvoeding uit het po en 6 uit het vo. Zij krijgen samen met enkele ontwikkelscholen uit het po en vo een jaar de tijd en ruimte om naar bouwstenen te kijken. Dat doen ze mede op grond van onze visie die het bestuur voor 1 december oplevert, en andere stukken zoals het nieuwe beroepsprofiel.’

Kerncurriculum

Rijpstra is als voorzitter van het hoofdbestuur bij dit proces betrokken. ‘In overleg met de directeur en onze onderwijskundige medewerkers van ons bureau, zal ik met een klankbordgroep deelnemen aan de verschillende feedback-sessies die nog worden ingepland.’

‘Voor de KVLO is het belangrijk dat ’Goed Leren Bewegen’ zowel in het po als in het vo in het kerncurriculum komt en blijft, en wettelijk wordt verankerd. De KVLO zit op deze borgingskant. Naast een kerncurriculum is het van belang dat er een keuzecurriculum komt waarbinnen scholen en secties voldoende ruimte krijgen voor een uitdagend en ondersteunend programma voor alle leerlingen.’

Visie in november

‘Er is een werkgroep die nu onze visie voorbereidt. In november geven wij op hoofdlijnen onze visie mee aan het ontwikkelteam. Belangrijk is dat alle kinderen in Nederland brede motorische vaardigheden kunnen ontwikkelen voor nu en later voor een actieve en sportieve leefstijl. We kijken naar de ontwikkelingen in de samenleving. Docenten lichamelijke opvoeding zijn veelzijdig en met het vakgebied liggen er veel verbindingsmogelijkheden met andere vakken. Onderwijs 2032 gaf dit eveneens aan. Kortom: een nieuw curriculum voor nieuwe generaties!’

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.