Minister Slob wil wet burgerschapsonderwijs

Zoals vanochtend aangekondigd door minister Slob wil het kabinet betere lessen burgerschapsonderwijs in Nederland. Alle Nederlandse basis- en middelbare scholen moeten lesgeven in ‘burgerschap’. Minister Slob heeft een nieuwe wet gemaakt waardoor de verplichting om kinderen de “basiswaarden van de democratische rechtsstaat” te leren minder vrijblijvend wordt. Het gaat om de basiswaarden zoals deze zijn verwoord in onze Grondwet en internationale mensenrechtenverdragen. Hierbij valt te denken aan:

  • Vrijheid van meningsuiting
  • Gelijkwaardigheid
  • Begrip voor anderen
  • Verdraagzaamheid
  • Autonomie
  • Het afwijzen van onverdraagzaamheid
  • Het afwijzen van discriminatie

 

De relatie met Curriculum.nu en het ontwikkelteam Burgerschap

Deze wet legt de algemene opdracht voor het onderwijs rond burgerschap vast en biedt de inspectie houvast om te zien of scholen voldoen aan deze wettelijke opdracht. In de curriculumherziening gaat het over een specifiekere uitwerking van de inhoud van het onderwijs voor leerlingen. In de wet worden bijvoorbeeld de basiswaarden benoemd, in de uitwerking (curriculum) wordt weergegeven hoe die basiswaarden terug moeten komen in de inhoud van het onderwijs. Het ontwikkelteam Burgerschap van Curriculum.nu buigt zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. In het voorjaar 2019 wordt dit advies aangeboden aan de minister. De herziening van het curriculum sluit dus goed aan bij de verduidelijking van de wettelijke opdracht.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.