Lerarenopleiders / vakdidactici gezocht

Op 23 juni heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel van minister Slob voor het vervolgtraject van de herziening van het landelijke curriculum. Vanaf november gaan leraren, (curriculum)experts, lerarenopleiders/vakdidactici en scholen kerndoelen ontwikkelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dit gaan ze doen op basis van de bouwstenen die eerder zijn opgeleverd door leraren en schoolleiders en waar eerst een wetenschappelijke curriculumcommissie zich over zal buigen. Deze commissie bepaalt ook de werkopdracht aan de teams. De teams zullen gaan samenwerken met vakinhoudelijke verenigingen, schoolleiders, vertegenwoordigende partijen, vakexperts en toets- en leermiddelenmakers. 

Let op:
Op dit moment is nog niet alle informatie over het vervolgtraject beschikbaar, deze wordt de komende tijd aangevuld. Houd de website dus in de gaten.