Leraren in gesprek over de voorstellen

In Utrecht kwamen woensdagmiddag ruim 80 leraren uit het hele land bij elkaar om te praten over de voorstellen van de ontwikkelteams. Betrokken leraren die zich verdiept hadden in de materie en daar zelf ook ideeën over hadden. Het was de eerste landelijk georganiseerde bijeenkomst van een lange reeks consultaties die komende maanden plaatsvinden. In de plenaire openingssessie gaf Theo Douma, voorzitter van de Coördinatiegroep, kort de stand van zaken weer. Vervolgens was het Roos Koenders uit het ontwikkelteam Kunst & Cultuur die het woord nam en twee leerlingen van haar school (zie foto) had uitgenodigd om de visie van de leerlingen te delen met de aanwezigen. Sam en Lotte uit 4 Havo van het Ludger College uit Doetinchem wisten goed te verwoorden wanneer het ‘nut’ heeft om iets te leren. “Als je er iets mee kan, als je ziet dat je er iets aan hebt” en “als het je helpt om de wereld beter te begrijpen”. Zo niet, dan mag de leerstof volgens Lotte en Sanne ‘het raam uit’. Hun grootste bezwaar tegen het huidige onderwijs vinden zij de focus op de cijfers. “De cijfers zijn het enige dat telt, de persoon erachter, de persoonlijke kwaliteiten, de sociale vaardigheden, daar wordt veel te weinig op gelet”. Hun advies aan de aanwezigen was dan ook duidelijk. “Ga niet alleen op de cijfers af, maar kijk ook naar de persoon, ieder mens is anders en heeft zijn eigen kwaliteiten.”

Met dat advies op zak gingen de groepen uiteen om per leergebied twee uur lang de voorstellen te bespreken. Ieder leergebied koos voor zijn eigen aanpak met als uitgangspunt de vragen en opmerkingen van de deelnemers centraal te stellen. Er werden geeltjes geplakt, in groepjes gediscussieerd en rondetafelgesprekken gevoerd. Bij Rekenen & Wiskunde werd er onder andere uitvoerig over het nut van breuken in het primair onderwijs gesproken en bij Engels/Moderne vreemde talen kwamen de zorgen om de positie van de andere moderne vreemde talen, anders dan Engels, uitgebreid aan de orde.

De meeste aanwezigen waren erg enthousiast over de bijeenkomst en de ontwikkelteams waren blij met alle respons die ze hadden ontvangen. “Op de hoofdlijnen worden onze voorstellen goed ontvangen, de discussie zit vooral op onderdelen die nog onvoldoende goed beschreven zijn, daar hebben we dus nog wat te doen”, aldus een van de ontwikkelteamleden.

 

Zorgen om Duits, Frans en andere moderne vreemde talen deels weggenomen

Op de sessie van Engels/Moderne vreemde talen waren een tiental leraren afgekomen. Vooral leraren uit het voorgezet onderwijs, onder andere uit Boxmeer, Den Bosch, Culemborg, Bussum en Doorn. In de eerste ronde werden vooral de positieve punten uit het concept benoemd. De aandacht voor literatuur werd toegejuicht net zoals de nadruk op meertaligheid. “Met deze bouwstenen helpen wij onze leerlingen om echte wereldburgers te worden”, aldus een van de aanwezigen. Zorgen waren er echter ook en die hadden vooral betrekking op de moderne vreemde talen, ander dan Engels. “Door te stellen dat kinderen die thuis een andere taal spreken dan Nederlands, het Nederlands dan als vreemde taal mogen beschouwen, gaat er bij mij niet in”, verwoordde een leraar Duits uit Culemborg. Hiermee zou in het vwo de tweede verplichte taal kunnen verdwijnen. “Er staan in de tekst een aantal opmerkingen waaruit verkeerde conclusies getrokken kunnen worden”. Hij kreeg hierin bijval van andere leraren. Een leraar van het ontwikkelteam gaf aan dat dat niet de intentie is. “We willen juist meer aandacht voor meertaligheid van onderaf aan”. Ze beloofde opnieuw naar de tekst te kijken om onduidelijkheden weg te nemen.

 

Rekenen en Wiskunde

Grafieken, assenstelsels, verbanden, statistiek en breuken. Alles kwam voorbij in de levendige gesprekken die de twaalf aanwezige leraren voerden met de ontwikkelteamleden. Naast de enorme waardering voor de voorstellen en de bergen werk die verzet zijn, hadden de opmerkingen onder andere betrekking op de uitwerking voor het vmbo. “Het vmbo heeft drie verschillende niveaus en daarin is tot nu toe te weinig differentiatie aangebracht,” concludeerden verschillende aanwezigen. “Vergeet niet dat het vmbo onze grootse leerlingengroep is”. Over breuken, waarover eerder al discussie was gevoerd, was iedereen het eens. Op het voorstel om het begrip Statistiek in het primair onderwijs te gebruiken, kwam kritiek. Niet op de inhoud maar op de woordkeus. “Het po heeft niets met statistiek, noem het gewoon informatieverwerking en iedereen begrijpt het” was de reactie. Esther van Dooren van het ontwikkelteam Rekenen en Wiskunde was enorm blij met alle opmerkingen. “De dingen die aangedragen zijn, liggen heel sterk in lijn met onze eigen gedachten, we zijn op de goede weg. De differentiatie in de onderbouw van het voorgezet onderwijs gaan we zeker verder uitwerken”.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.