Laatste feedbackronde Curriculum.nu van start

Wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen? Dat is de centrale vraag waarover 150 leraren en schoolleiders zich het afgelopen jaar hebben gebogen. Vandaag hebben de negen ontwikkelteams hierop een voorlopig antwoord gepubliceerd. In de vorm van negen conceptvoorstellen voor negen leergebieden presenteren de ontwikkelteams hun plannen voor de onderwijsinhoud van morgen. Die voorstellen vormen de basis voor de herziening van de kerndoelen voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Voor de bovenbouw doen de teams aanbevelingen, waarbij de bestaande vakken het uitgangspunt zijn.

De komende maanden staan in het teken van de laatste feedbackronde. Tot en met zondag 11 augustus kunnen belanghebbenden en belangstellenden via deze website feedback geven op de conceptvoorstellen van de ontwikkelteams. Tevens worden er weer diverse consultatiebijeenkomsten georganiseerd waar u in gesprek kunt gaan over de conceptvoorstellen van de teams. De teams gebruiken de ontvangen feedback om de conceptvoorstellen af te maken. In oktober worden de definitieve voorstellen aangeboden aan de minister voor basis- en voortgezet onderwijs.

Marco ten Hoff, leraar wiskunde uit het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde is enthousiast over de uitkomsten: “De landelijke kerndoelen zijn inmiddels meer dan twaalf jaar oud. Ze zijn toen voor het primair en voortgezet onderwijs los van elkaar ontwikkeld. Er is her en der wel wat aangepast, maar niet in zijn geheel voor het primair en voortgezet onderwijs. Het is uniek dat we als leraren en schoolleiders nu voor het eerst voorstellen kunnen doen welke kennis en vaardigheden in de kerndoelen moeten komen. We willen ervoor zorgen dat leerlingen goed voorbereid naar het vervolgonderwijs kunnen gaan.”

Geef uw feedback

De negen ontwikkelteams hebben, ieder voor hun eigen leergebied een stevige basis van kennis en vaardigheden uitgewerkt. Deze kunt u hier vinden. Om feedback te geven gaat u naar deze pagina. Ook hebben de teams binnen hun leergebied vier verbindende thema’s verwerkt die voor leerlingen met het oog op hun toekomst van belang zijn: duurzaamheid, globalisering, technologie en gezondheid.

Het voorstel legt de basis voor het kerncurriculum (70%) dat wordt vastgelegd voor het eind van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het gaat daarbij nadrukkelijk om het ‘wat’, de inhoud en niet om het ‘hoe’, de didactiek. Het sluit aan bij waar veel scholen al aan werken.

Consultatieverslagen

Tijdens de vorige consultatiefase kon gereageerd worden op de eerste versie van de bouwstenen per leergebied. De input die is verzameld tussen 11 en 27 januari is door de teams gebruikt om de bouwstenen per leergebied verder af te maken. De consultatieverslagen met daarin de afwegingen van de ontwikkelteams bij het verwerken van de ontvangen feedback vindt u hier.

Wat is nieuw op hoofdlijnen:

  • Kerncurriculum voor het eerst opgesteld door leraren en schoolleiders zelf;
  • Meer samenhang tussen de verschillende leergebieden;
  • Doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs;
  • De overladenheid van het onderwijsprogramma wordt teruggedrongen.

 

Benieuwd naar de voorstellen van de ontwikkelteams? Ga dan naar www.curriculum.nu/feedback

 

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.