Laatste consultatiefase gesloten – bedankt voor uw input!

Wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen? Dat is de centrale vraag waarover zo’n 150 leraren en schoolleiders zich het afgelopen jaar hebben gebogen. Negen ontwikkelteams die ieder bestaan uit leraren en schoolleiders hebben in mei hun voorlopige antwoord op deze vraag gepresenteerd. Sinds 7 mei konden belanghebbenden en belangstellenden hun input voor een herzien curriculum meegeven aan de ontwikkelteams. Veel mensen en organisaties hebben hun input geleverd, heel veel dank daarvoor!

Alle input die via de website is binnengekomen wordt aan het desbetreffende ontwikkelteam overhandigd. De ontwikkelteams bepalen tijdens de laatste ontwikkelsessie in september hoe ze de bouwstenen hiermee verder aanvullen en aanscherpen. Bouwstenen beschrijven de kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fasen van het primair en voortgezet onderwijs. De ontwikkelteams formuleren tevens richtinggevende aanbevelingen voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Bekijk hier alle ontvangen feedback van de afgelopen consultatiefase.

Op 10 oktober wordt het voorstel van de ontwikkelteams gepresenteerd aan de minister van basis- en voortgezet onderwijs, Arie Slob. Na politieke bespreking vormen de opbrengsten van de negen ontwikkelteams de basis voor de actualisatie van de huidige kerndoelen en eindtermen.

Webinars

In september organiseert Curriculum.nu een aantal webinars. Deze zijn specifiek voor leraren en schoolleiders in het VO en VMBO. De webinars gaan dieper in op de voorstellen van de ontwikkelteams en het hoe en waarom van Curriculum.nu. Op deze pagina vindt u meer informatie over de webinars.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.