Kurrikulum.frl

Dit jaar wordt er gewerkt aan een eigentijds curriculum voor het Fries. Een ontwikkelteam van leraren po en vo en schoolleiders uit Fryslân is daar samen met deskundigen van buiten school mee bezig. Het vak Fries valt sinds 2014 niet meer onder de bevoegdheid van het ministerie van OCW, maar onder die van de Provincie Fryslân. Daarom heeft de Provincie Fryslân opdracht gegeven om ook voor het vak Fries de kerndoelen te actualiseren. Dit gebeurt in samenhang met de landelijke herziening en in samenwerking met Curriculum.nu en SLO.

Voorbereiding

Er zijn brieven naar alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Friesland verstuurd. Die brief bevatte achtergrondinformatie en een oproep aan leraren en schoolleiders om zich aan te melden voor het ontwikkelteam Fries. Inmiddels is het samenstellen van het ontwikkelteam Fries rond. De data vaar de ontwikkelsessies zijn gepland.

De aftrap van Kurrikulum.frl vond plaats op 29 juni tijdens de startmiddag van het ontwikkelteam Fries. Nienke Jet de Vries van de Provincie Fryslân gaf het officiële startsein. De middag stond verder in het teken van kennismaken met elkaar. De werkwijze is doorgesproken en iedereen heeft de Startnotitie en de Werkopdracht gekregen.

Als input voor de eerste ontwikkelsessie is er op 4 juli in het Provinciehuis een werkbijeenkomst over visie geweest met een groep van 40 personen die vanuit verschillende perspectieven betrokken zijn bij het Fries op school; van voorschoolse fase tot en met hoger onderwijs, van opleiders, uitgevers, vertegenwoordigers van organisaties die zich inzetten voor het Fries, een programmamaker van Omrop Fryslân, onderzoekers, ontwikkelaars, beleidsmakers tot onderwijsadviseurs. Bekijk hier de conceptvisie op het leergebied. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de voortgang van Kurrikulum.frl en het antwoord op de vraag wie er in het ontwikkelteam zitten vindt u op de website www.kurrikulum.frl 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.