Hoe gaat het met de ontwikkelteams?

De ontwikkelteams van Curriculum.nu werken in stappen aan de actualisatie van de onderwijsinhoud, het curriculum, in het primair en voortgezet onderwijs. Leraren zijn hierbij aan zet om op basis van hun kennis van de onderwijspraktijk met elkaar én met betrokkenen uit het onderwijs, wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties na te denken over de vraag: wat moeten leerlingen kennen en kunnen?

Bouwstenen & samenhang

In februari hebben de teams op basis van de ontvangen input gewerkt aan de bouwstenen van kennis en vaardigheden voor het primair en voortgezet onderwijs. De ontwikkelteams werkten tevens aan richtinggevende aanbevelingen voor bovenbouw in het voortgezet onderwijs. Deze aanbevelingen worden meegenomen in de uitwerking van de bouwstenen naar kerndoelen en eindtermen in een volgende fase.

Op dit moment werken de teams aan de samenhang binnen en tussen vakken en leergebieden en tussen het primair en voortgezet onderwijs. Samenhang is eén van de kansen die de huidige curriculumherziening biedt, naast onder meer het terugdringen van de overladenheid in het onderwijsprogramma. In deze video leggen de leraren meer uit over hun huidige werkzaamheden.

Lange consultatieperiode mei – augustus

Vanaf 7 mei start de laatste consultatieperiode die duurt t/m zondag 11 augustus, waarin u feedback kunt geven op de aangevulde en aangescherpte bouwstenen en over het geheel. Dat kan via de gebruikelijke online tool of via deelname aan één van de consultatiebijeenkomsten met leden van de ontwikkelteams en andere belangstellenden. Deze worden georganiseerd op 22 mei, 29 mei en 5 juni.

Na de zomer worden de opbrengsten van de ontwikkelteams overhandigd aan minister Slob – minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs. Na politieke bespreking vormen ze de basis voor de herziening van de huidige kerndoelen en eindtermen.

 

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.