Hoe kun je verwachten dat iedere docent 112 pagina’s door worstelt en hierop feedback geeft?

Door Maarten Müller, lid van ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde

Deze vraag bereikte mij via Facebook nadat ik een oproep had gedaan om feedback te geven op het door ons geschreven product – de voorstellen die de basis vormen voor de herziening van de kerndoelen en eindtermen van rekenen en wiskunde in het primair en voortgezet onderwijs. Het doorlezen van de 112 bladzijden wordt  ervaren als een worsteling. Het is geen tekst die je even eenvoudig leest als het gemiddelde stuk proza. Je moet er hard over nadenken. Dat klopt.

Het tot stand komen van deze tekst heeft ook heel wat voeten in de aarde gehad. Het proces van het ontwerpen van deze tekst hebben wij, het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde, meer dan eens ervaren als een worsteling, maar het ‘eindproduct’ is er toch gekomen en we zijn er tevreden mee. Let op het gebruik van aanhalingstekens. Het is namelijk nog niet af. We vragen om feedback om de inhoud nog te kunnen verbeteren. We realiseren ons dat er nog fouten in kunnen zitten. Zowel tekstueel als inhoudelijk zullen er nog dingen worden aangepast. Voor een groot deel van de tekst geldt dat het nog niet eerder is voorgelegd voor feedback.

Wat vind ik dan van de opmerking dat het wel wat veel gevraagd is om van iedere docent te vragen 112 bladzijden door te lezen, die misschien ook nog wel eens als vaag worden ervaren?

Ik vind die opmerking zeer begrijpelijk, gezien alle andere werkzaamheden die we als leraren moeten verrichten in ons werk. Ik kan me dus ook niet voorstellen dat iedere docent dit gaat doorlezen. Ook niet iedere docent zal hier behoefte aan hebben. Op mijn eigen school kom ik docenten tegen die zeggen dat ze wel afwachten hoe het er straks uitziet. Iedere docent moet zelf weten of en hoe hij of zij deelneemt aan dit proces.

Hoe zit het dan met de docenten die wel zouden willen, maar er de tijd niet voor hebben? Ik zou in ieder geval willen zeggen dat het ook niet eenvoudig is om iets te vinden van het curriculum. Je moet goed hebben nagedacht over wat je vindt van het huidige curriculum om iets te vinden van het voorgestelde curriculum. De meeste docenten zullen niet het hele curriculum in hun hoofd hebben zitten, maar ze zullen wel een bepaald gevoel hebben bij het curriculum waar ze nu mee moeten werken.

Ga je dan feedback geven op alles?

Alleen als je dat heel belangrijk vindt en daar de tijd voor vrij kunt maken. Kies vooral ook de onderdelen waar je echt iets van vindt. Het screenen van het document zou in een uur wel moeten kunnen. Als je bijvoorbeeld lesgeeft in het VO bekijk je van alle bouwstenen de stukken die behoren bij onderbouw VO en de aanbevelingen voor de bovenbouw en je kijkt snel of daar dingen in staan die je opvallen. Dan maak je daarna een keuze waar je je verder in wilt verdiepen. Je kunt op de website direct naar de bouwstenen die de basis vormen van ons voorstel. Daarnaast staat er op de site nog een kort filmpje en een beschrijving van de hoofdlijnen van het document. Wellicht ook een idee om hier eerst te kijken.

Een andere aanpak zou kunnen zijn dat je met de sectie hier eens een hele werkmiddag aan besteedt en dat jullie de taken verdelen en elk een deel lezen en het er met elkaar over hebben. Een curriculum beschrijven in 10 kantjes zou niet mogelijk zijn. Een lijstje maken om iedereen voor te schrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen, zonder samenhang aan te geven en zonder beschrijving van hoe dit lijstje tot stand is gekomen, gaat al een stuk beter, maar dat doet totaal geen recht aan de complexiteit van het geheel.

Consultatiebijeenkomsten

Voor wie nog andere manieren zoekt om zich te verdiepen in het curriculum en feedback te geven is er nog de mogelijkheid om op 22 mei, 3 juni, 4 juni of 6 juni naar een bijeenkomst te gaan om je te laten informeren en om daar met collega’s van gedachten te wisselen. Kortom: is het te doen om dit allemaal door te lezen? Ja, maar het kost wel veel tijd en dan moet je keuzes maken? Is het nodig om alles door te lezen? Nee. Ook zonder alles door te lezen kun je je stem laten horen.

Aan de mensen die aankomen met korte overzichtelijke lijstjes van hoe het ook kan, wil ik nog wel zeggen, dat wij geen kerndoelen hebben geschreven. Dat komt later pas, maar niet binnen curriculum.nu. Onze teksten vormen de basis voor de herziening van de kerndoelen, het zijn niet de nieuwe kerndoelen zelf.

Hopelijk tot op één van de feedback bijeenkomsten en anders lees ik graag je online ingediende feedback of misschien kunnen we op Facebook of via Twitter van gedachten wisselen.

Maarten Müller

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.