Het Wereldplein van kindcentrum De Lanteerne

Kindcentrum De Lanteerne is een ontwikkelschool van het leergebied Mens & Natuur. De belangrijke uitgangspunten in de visie van de school zijn een prikkelende en veranderbare omgeving en de verwondering en nieuwsgierigheid van kinderen. We gingen er op bezoek.

Leerkracht Kristel Arntz geeft aan dat zij ‘met name blij is met de visie van het ontwikkelteam Mens & Natuur, want ook daarin is nieuwsgierigheid van kinderen belangrijk’. De school werkt bij wereldorïentatie met een binnenplein (leerplein) en een buitenplein (wereldplein) waarbij ze vraaggestuurd werkt. Daarbij staan drie thema’s centraal in het onderwijs en dus ook op het leer- en wereldplein: voedsel en gezondheid, water en energie. Kinderen stellen hun eigen leervragen en delen die met elkaar, waardoor er gedeelde kennis ontstaat.

De leerkrachten bieden een omgeving en materialen om die vragen te stimuleren. Zo, vertelt Kristel, was er de vraag ‘wat zou het warmste plekje zijn waar een egel kan overwinteren’. Vervolgens zijn de kinderen potjes met warm water gaan verstoppen en na een half uur gaan opmeten in welk potje het water nog het warmst was.’

Op de website van De Lanteerne is meer informatie te vinden over het Wereldplein.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.