‘Geef loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) nadrukkelijke plek in vervolgtraject’

Leraren, ouders (MR-leden) en leerlingen spraken 28 november op het Haagse Edith Stein College in Den Haag met elkaar over de curriculumherziening tijdens een door het Lucas Onderwijs gehouden studiemiddag. Deelnemers vroegen zich af of Burgerschap een apart vak moet worden. Ook willen ze meer aandacht voor LOB. Anderen vinden het curriculum te vol: ‘Veel goede ideeën, maar wat schrappen we?’

Gastspreker Ingrid Brummelman van Curriculum.nu vertelt over het gelopen proces. Daarin benadrukt zij het belang van de inbreng van ouders en leerlingen. Dat heeft leraren en schoolleiders volgens haar veel eyeopeners opgeleverd.

Burgerschap als apart vak

Tijdens de studiedag wordt helder dat voorstellen voor de curriculumherziening niet bijten met de bestaande vakkenstructuur. Scholen bepalen zelf hoe zij de onderwijsinhoud aanbieden. Zo zijn er scholen die van burgerschap of digitale geletterdheid een apart vak maken. Andere scholen willen deze onderwerpen juist laten samenvallen met andere vakken. Deelnemers aan de studiedag delen het belang van burgerschap en digitale geletterdheid. Enkele leerlingen uit de bovenbouw geven aan burgerschap een goede toevoeging voor de onderbouw te vinden.

Samenhang en onderwijspraktijk

De aanwezigen zijn kritisch over het in hun ogen volle curriculum: ‘Veel goede ideeën, maar wat schrappen we?’ Wat moet er minimaal in om meer houvast te geven aan wat echt moet en meer zicht te krijgen om de samenhang van alle vakken? Door goede afstemming voorkom je herhaling. Volgens Ingrid Brummelman moet dit vooral in de onderwijspraktijk worden bekeken. ‘Dus niet meteen invoeren, maar eerst kijken hoe je de uiteindelijke doelen formuleert’.

Enthousiast over uitwerking

Veel deelnemers stellen voor het vervolgproces voor om Loopbaanbegeleiding- en oriëntatie een nadrukkelijke plek in het curriculum te geven. Dat missen ze nu in de voorstellen. Ook is er veel enthousiasme over de uitwerking en toetsing in de praktijk. Voorgesteld wordt om met een aantal scholen van Lucas Onderwijs met de voorstellen in de praktijk aan de slag te gaan en zo bij te dragen aan de uitwerking van de plannen.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.