Feedback praktijkonderwijs

Vorige week (10, 11 en 12 april) hebben afgevaardigden van scholen voor praktijkonderwijs zich gebogen over de negen conceptvisies op de leergebieden. Er is voorafgaand aan deze bijeenkomsten hard gewerkt aan het verzamelen van feedback vanuit het perspectief van het praktijkonderwijs. Deze feedback is tijdens de bijeenkomsten van vorige week op papier gezet. De gemene deler in de feedback is dat de relatie met brede vaardigheden en doorlopende leerlijnen sterk wordt gewaardeerd.

Vanuit het perspectief van het praktijkonderwijs worden ook aandachtspunten meegegeven. Voor Bewegen & Sport is dat bijvoorbeeld dat de termen sport- en beweegidentiteit moeilijk te begrijpen zijn en wellicht ook minder van toepassing op leerlingen in het praktijkonderwijs. Voor Burgerschap is de vraag of er expliciet meer aandacht kan worden besteed aan de term diversiteit omdat de leerlingenpopulatie zelf ook heel divers is. Voor Digitale geletterdheid wordt gepleit voor veiligheid als een extra paragraaf onder ‘relevantie van het leergebied’. Veiligheid staat nu alleen nog bij de inhoud en het leren omgaan met media dient voor leerlingen in het praktijkonderwijs ook in een veilige omgeving gebeuren.

Bent u benieuwd naar alle feedback vanuit het praktijkonderwijs? De feedback per leergebied leest u hier: Bewegen & Sport, Burgerschap, Engels / Moderne vreemde talen, Digitale geletterdheid, Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Mens & Maatschappij, Mens & Natuur en Kunst & Cultuur.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.