Feedback Nederlands

Sinds 26 maart kunnen vakverenigingen en andere netwerken, het vervolgonderwijs, het bedrijfsleven, de wetenschap, belanghebbenden en belangstellenden feedback geven op de negen conceptvisies op de leergebieden. Hieronder leest u kort een aantal aandachtspunten die naar voren komen uit de reacties op de conceptvisie van Nederlands. Daarnaast hebben ook de ontwikkelscholen voor Nederlands hun input gegeven. Deze input is direct aan de ontwikkelteams meegegeven.

 • Er zou een verschil gemaakt moeten worden tussen Nederlands als vak – met de daarbij behorende vakinhouden-, en Nederlands als schooltaal. Dat maakt het ook makkelijker om bij de andere leergebieden de aandacht voor taal te versterken, iets wat ons inziens essentieel is voor alle leerlingen (en op alle niveaus van onderwijs).

  Lectoraat Taalgebruik & Leren, NHL Stenden Hogeschool

 • Vanuit de wetenschap gezien staat het schoolvak Nederlands, anders dan in bestaande VO curricula nu het geval is, niet alleen in dienst van communicatie. De wetenschap bestudeert ook de conceptualiserende functie van taal (de manier waarop taal vorm geeft aan ons denken over de wereld), de expressieve functie van taal (de manier waarop we met taal onze persoonlijke opvattingen en gevoelens uiten) en de esthetische functie van taal (taal als kunstvorm). Het nieuwe curriculum zou die rijkdom moeten laten zien, om het schoolvak van Nederlands van een vaardigheden vak tot een zaakvak met vakspecifieke inhoud te maken.

  Hoogleraar Literatuur, Universiteit Utrecht namens Neerlandistiek – Literatuur

 • Als MVT-docent heb ik ook naar jullie conceptvisie gekeken. Opmerkelijk dat er niet duidelijk iets staat over Nederlands als poort naar de andere (buur-)talen of de taalverwerving van vreemde talen.

  Calvijn College

 • Het vervolgonderwijs gaat ook veranderen; het is daarom moeilijk om aan te geven waar op aangesloten zou moeten worden. Maar wij vinden het wel belangrijk dát de onvoorspelbaarheid van het vervolgonderwijs en de toekomstige werkplek van leerlingen genoemd wordt. Mits de uitgangspunten van deze visie goed en concreet worden uitgewerkt en de indeling in domeinen verandert, kan deze visie mogelijk wél bijdragen aan het vervolgonderwijs van de lerarenopleiding: de nadruk op gelijke kansen, identiteitsvorming, burgerschap, betekenisvol geïntegreerd taalonderwijs in samenhang met andere vakken is nodig om studenten van de lerarenopleiding op te leiden tot ándere types docenten.

  Windesheim

Bekijk hier alle binnengekomen feedbackformulieren voor Nederlands*:

 

Brieven en algemene stukken

 

*Vanwege privacyoverwegingen worden persoonlijke contactgegevens niet gepubliceerd. Namen van organisaties worden wel gepubliceerd.

Niks missen van het ontwikkelteam Nederlands?

Wilt u niets missen van het ontwikkelteam Nederlands? Meer updates van dit team vindt u hier.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.