Feedback Engels / Moderne vreemde talen

Sinds 26 maart kunnen vakverenigingen en andere netwerken, het vervolgonderwijs, het bedrijfsleven, de wetenschap, belanghebbenden en belangstellenden feedback geven op de negen conceptvisies op de leergebieden. Voor het leergebied Engels / Moderne vreemde talen zijn een aantal reacties binnengekomen. Hieronder leest u kort een aantal sterke punten en aandachtspunten die naar voren komen uit de reacties. Daarnaast hebben ook de ontwikkelscholen voor Engels / Moderne vreemde talen hun input gegeven. Deze input is direct aan de ontwikkelteams meegegeven.

Sterke punten

 • Sterk is de vierdeling in het WAAROM we aandacht aan de talen moeten besteden. Persoonlijke ontwikkeling, intercultureel begrip, mondiale vraagstukken en vervolgonderwijs/arbeidsmarkt zijn goede indelingsonderwerpen.
 • Sterk is de verwijzing naar het Europees Referentiekader als leidraad om tot een gemeenschappelijk beschrijvingskader te komen. Dit geeft houvast bij de uitwerking voor Praktijkonderwijs. Het uitgaan van zelfredzaamheid in verschillende contexten is herkenbaar en relevant.
 • Zeer aansprekend is de koppeling met andere talen en leergebieden. Het benoemen van kernvaardigheden die bij Engels/MVT een logische plek vinden in het curriculum (wereldburgerschap/interculturele communicatieve competenties: een combinatie van taalvaardigheid, taalbewustzijn en cultuurbewustzijn) wordt prettig gevonden.
 • De gedachte dat meertaligheid respect voor culturele diversiteit bevordert en de weg opent naar Europees en wereldburgerschap en leerlingen tot open en sociaal-cultureel bewuste individuen maakt, is sterk.
 • Het maatwerk voor de moderne vreemde talen en centraal zetten van het individuele leerproces van de leerling, is sterk.

 

Aandachtspunten

 • Vervlechting van het intercultureel begrip en het vervolgonderwijs mag iets meer worden aangezet. Van je medestudenten leer je veel.
 • Voor het basisonderwijs geldt dat er nog steeds grote verschillen zijn in het niveau Engels van de leerlingen wanneer zij de school verlaten. Zeker tussen Vroeg vreemdetalenonderwijs en EIBO (Engels in het basisonderwijs). Daardoor zijn er grote verschillen in de brugklas op het voortgezet onderwijs. Hoe wordt deze aansluiting verbeterd?
 • De visie is nog erg abstract. Er ontbreekt nog wat de leerlingen/ scholen concreet kunnen doen om bijvoorbeeld het individuele leerproces in het curriculum vorm te geven.
 • Er wordt (nog) geen verschil gemaakt in schooltypen. Er moet meer aandacht komen voor de verschillende schooltypen vmbo, havo, vwo. Een aparte leerlijn voor vmbo en mbo ontbreekt nog.
 • Engels is niet noodzakelijk voor de doelgroepen van het speciaal (voortgezet en basis) onderwijs. Ook is er geen scherp verschil voor deze doelgroepen in PO en VO. Er mag meer aandacht komen voor het curriculum van het speciaal onderwijs.
 • Heel veel leerlingen zijn van huis uit al meertalig. Deze talenkennis wordt nu niet benut in het onderwijs. Door het Taal-naar-Keuzeproject weten we dat leerlingen veel belangstelling hebben voor het leren van de ‘kleine’ talen.
 • Als leerlingen zelf mogen kiezen, bevordert dat de motivatie. Niet het schoolniveau maar de eigen keuze en het niveau aan talenkennis dienen bepalend te zijn.
 • We missen de Europese afspraak: alle burgers beheersen minimaal drie talen bij HAVO/VWO en twee op het VMBO.
 • Ook ligt er een wel erg sterke nadruk op Engels. Er mag meer aandacht worden geschonken aan de talen Frans & Duits.

 

Bekijk hier alle binnengekomen feedbackformulieren voor Engels / Moderne vreemde talen *:

 

Brieven en algemene stukken

*Vanwege privacyoverwegingen worden persoonlijke contactgegevens niet gepubliceerd. Namen van organisaties worden wel gepubliceerd.

 

Niks missen van het ontwikkelteam Engels / Moderne vreemde talen?

Wilt u niets missen van het ontwikkelteam Engels / Moderne vreemde talen? Meer updates van dit team vindt u hier.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.