Feedback door leerlingen van de Oostpoort in Delft

De leerlingen en de leraren van de basisschool De Oostpoort in Delft hebben uitwerkingen en les ideeën gemaakt bij Grote opdracht 2 van Burgerschap. Deze grote opdracht luidt als volgt: Wie heeft het hier voor het zeggen?

Relevantie en inhoud van de grote opdracht ‘Wie heeft het hier voor het zeggen?’

De democratische rechtsstaat is een manier om macht te verdelen, burgers een stem te geven en hen te beschermen tegen willekeur en machtsmisbruik. Leerlingen ontwikkelen inzicht in de wording en betekenis van de democratische rechtsstaat en in machtsvraagstukken. Dit is van belang om te kunnen participeren in de samenleving.

Leerlingen leren over historische contexten waar democratie en rechtsstaat uit zijn voortgekomen. Ze leren dat er andere bestuursvormen waren,zijn, en denkbaar zijn en hoe de rechtsstaat zich daartoe verhoudt.
Op verschillende schaalniveaus hebben leerlingen te maken met macht en gezag. Zij leren om te gaan met invloed en macht van anderen. Ze gaan hier geïnformeerd en beargumenteerd over met elkaar in dialoog.
Leerlingen zijn op de hoogte van maatschappelijke vraagstukken waarin
machtsverhoudingen een rol spelen en kunnen deze analyseren.

Feedback van leerlingen en leraren

In het kader van deze grote opdracht kunnen leerlingen een bezoek brengen aan de Tweede Kamer, leerlingen kunnen de rechtspraak van verschillende culturen vergelijken en de rechtspraak in de middeleeuwen bespreken en naspelen. Vergelijk hoe de rechtspraak toen was en vergelijk het met de huidige rechtspraak.

Daarnaast speelt de vraag op wie de baas is. Is de juf de baas? Of moet de juf ook rekening houden met de kinderen, de ouders, de directeur? En met wie nog meer? Of is het populaire kind de baas? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zijn inbreng heeft in bijvoorbeeld: hoe gaan we het kerstdiner regelen?

 

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.