Feedback Digitale geletterdheid

In de eerste ontwikkelsessies (14-16 maart) hebben de ontwikkelteams een conceptvisie op het leergebied opgesteld. In de periode van 26 maart tot 25 april hebben de ontwikkelteams hierop feedback verzameld onder o.a. vakverenigingen, vervolgonderwijs en andere belanghebbenden en belangstellenden. De ontwikkelscholen hebben feedback gegeven en ook via de website zijn honderden reacties binnengekomen. De ontwikkelteams scherpen op basis van de feedback hun conceptvisies aan.
Wat is er voor feedback verzameld op de conceptvisie op het leergebied Digitale geletterdheid?
De visie van het ontwikkelteam krijgt veel steun. Zo komt er veel positieve feedback op de invalshoek van de leerling (wat gunnen we hem of haar) en het benadrukken van het belang van en het adresseren van ethische en filosofische vragen. Door naast ‘kennis over’ en ‘omgaan met’ ook ‘nadenken over’ en ‘creatief zijn met’ te onderscheiden, wordt de basis gelegd om aan de drie hoofddoelen van het onderwijs recht te doen. Dit laatste had volgens een aantal personen en partijen nog explicieter benoemd kunnen worden. De visie is onafhankelijk van technologie zelf en is daardoor toekomstbestendig. De leerling staat centraal en daarmee de kennis en vaardigheden van die leerling. Het belang om veilig en verantwoord om te kunnen gaan met media in de buitenwereld wordt benadrukt. Sterk is het besef dat het begrijpen van technologie noodzakelijk is om er invloed op uit te kunnen oefenen.
Verschillende respondenten vragen om een toelichting op terminologie, bijvoorbeeld de term ‘Digitale geletterdheid’ zelf maar ook bijvoorbeeld de term ‘zelfredzaamheid’. Ook wordt gevraagd naar de onderbouwing van de visie en het gebruik van bronnen. Verschillende personen en partijen hebben gereageerd op de indeling in domeinen, hoe de verbinding is met de (SLO) domeinen waar scholen al mee werken en hoe de domeinen zich tot elkaar verhouden. Een aantal respondenten vraagt om meer focus op de mens, en minder op (digitale) technologie. Verder is discussie of digitale geletterdheid een plek moet krijgen in andere vak- en leergebieden en wat de rol van ouders is ten opzichte van de rol van de school. Een aantal mensen vindt dat brede vaardigheden meer aandacht zouden moeten krijgen met de nadruk op creatief denken en veel respondenten gaan al een stap verder: hoe kunnen we deze visie concretiseren en operationaliseren?​

 

Bekijk hier de binnengekomen feedbackformulieren*:

 

Brieven en algemene stukken

 

* Vanwege privacyoverwegingen worden persoonlijke contactgegevens niet gepubliceerd. Namen van organisaties worden wel gepubliceerd.

Niks missen van het ontwikkelteam Digitale geletterdheid?

Wilt u niets missen van het ontwikkelteam Digitale geletterdheid? Meer updates van dit team vindt u hier.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.