Feedback Burgerschap

Sinds 26 maart kunnen vakverenigingen en andere netwerken, het vervolgonderwijs, het bedrijfsleven, de wetenschap, belanghebbenden en belangstellenden feedback geven op de negen conceptvisies op de leergebieden.

Voor het leergebied Burgerschap zijn veel reacties binnengekomen. Hieronder leest u kort samengevat een aantal sterke punten en aandachtspunten die naar voren komen uit de reacties. De punten die hieronder worden genoemd zijn niet volledig! De volledige (geanonimiseerde) feedbackformulieren vindt u onderaan dit bericht. Daarnaast hebben ook de ontwikkelscholen voor Burgerschap hun input gegeven. Deze input is direct aan de ontwikkelteams meegegeven.

Sterke punten

  • Zowel ten aanzien van de maatschappelijke opdracht als de pedagogische (persoons- en identiteitsvorming) maakt de visie de relevantie van burgerschap in het onderwijs zeer goed duidelijk;
  • De nadruk op de unieke rol van de school als samenleving in het klein, waarin verschillende mensen elkaar tegenkomen en leerlingen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot kritische, actieve en betrokken burgers;
  • Door de toevoeging van de mondiale dimensie is de visie een stuk toekomstgerichter. Dit is erg belangrijk en een positief aspect. Burgerschapsonderwijs houdt niet op bij de landsgrenzen;
  • Op hoofdlijnen is de visie op het leergebied Burgerschap goed afgebakend. Echter bestaat er meer behoefte aan aandacht voor ‘waarden’.

 

Aandachtspunten

  • Een definitie van ‘goed burgerschap’ ontbreekt. Essentieel zijn sociaal-emotionele competenties. Noodzakelijke voorwaarden hiervoor zijn bijvoorbeeld het leren verwoorden van eigen gedachten, gevoelens en wensen en het leren verantwoordelijkheid te dragen en te nemen;
  • (Meer) aandacht voor verschillende religies, culturen (volkeren wereldwijd) en voor duurzaamheid;
  • Wat betreft de toekomstgerichtheid van deze visie ontbreken de begrippen ‘geluk’ en ‘welzijn’. Deze zijn zeer belangrijk. Mensen worden nu opgeleid aan de hand van het cognitief hoogst haalbare en niet in iets wat zij leuk vinden om te doen. Hierdoor lopen veel mensen vast in hun carrière;
  • Globalisering, klimaat, energie, voedsel, water, armoede, geletterdheid, internet, sociale media etc. zullen in toenemende mate om een internationaal georiënteerde aanpak vragen. Al in het basisonderwijs zou een begin gemaakt moeten worden met het leren van de geschiedenis en het belang van de Verenigde Naties en met leren over mensenrechten, kinderrechten en de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen;
  • Seksualiteit, seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid mogen, met het oog op de huidige samenleving en de identiteitsontwikkeling bij leerlingen, nog verder uitgewerkt worden;
  • Begrippen als (financiële) zelfredzaamheid en enige basiskennis van juridische zaken ontbreken vooralsnog.

 

Bekijk hieronder de binnengekomen feedbackformulieren voor Burgerschap*:

 

Brieven en algemene stukken

 

*Vanwege privacyoverwegingen worden persoonlijke contactgegevens niet gepubliceerd. Namen van organisaties worden wel gepubliceerd.

Niks missen van het ontwikkelteam Burgerschap?

Wilt u niets missen van het ontwikkelteam Burgerschap? Meer updates van dit team vindt u hier.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.