Feedback Bewegen & Sport

Sinds 26 maart kunnen vakverenigingen en andere netwerken, het vervolgonderwijs, het bedrijfsleven, de wetenschap, belanghebbenden en belangstellenden feedback geven op de conceptvisies van negen leergebieden. Voor het leergebied Bewegen & Sport zijn de onderstaande reacties binnengekomen. Hieronder leest u kort een aantal sterke punten en aandachtspunten die naar voren komen uit de reacties. Een belangrijke partner in het ontwikkelproces zijn de ontwikkelscholen voor Bewegen & Sport. Deze veel uitgebreidere input is direct aan de ontwikkelteams meegegeven. Bijzonder is dat de ontwikkelscholen zich ook inspannen om feedback op te halen bij ouders en leerlingen. De belangrijkste conclusies van de feedback van de ontwikkelscholen zijn meegenomen in de onderstaande samenvatting.

Sterke punten

 • Sterk is de beschrijving van de breedte van het vak en tegelijkertijd keuzes durven maken.
 • Sterk is ook de verbinding met andere vakken en brede vaardigheden is goed.
 • Er is een duidelijke lijn in de ontwikkeling te lezen.
 • Ook de splitsing in: denken en handelen, jezelf kennen en omgaan met anderen is sterk.
 • Nadruk op beweegcultuur en ongeorganiseerd bewegen wordt als positief punt benoemd.
 • Het accent op plezier in bewegen en sport wordt gezien als een sterk punt van het visiedocument, omdat dit de langdurige motivatie ondersteunt. Er wordt duidelijk beschreven dat leerlingen zich mogen oriënteren op wat ze leuk vinden en dat ze zelf een voorkeur voor bewegingsactiviteiten kunnen aangeven en daarin worden ondersteund.
 • Een duurzame langdurige en doorlopende leerlijn van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs wordt ook toegejuicht. Nu ligt het accent soms iets meer op het voortgezet onderwijs, maar veel respondenten gaven aan dat bewegen en sport in het basisonderwijs net zo belangrijk is voor een brede ontwikkeling. De randvoorwaarden zoals vakleerkrachten, accommodatie en voldoende lestijd zijn daarvoor van belang.

Aandachtspunten

 • Over de naam van het vak is men niet heel tevreden. Waarom het onderscheid vraagt iemand zich af? Anderen zijn bang dat sport te dominant wordt. Een suggestie is om het leergebied bewegingsonderwijs te noemen.
 • Een verschuiving van duurzame vaardigheden van bewegen naar een duurzame aanpak in bewegen is noodzakelijk en dat mag meer benadrukt worden. Ook voor praktijkonderwijs roept dit vragen op.
 • Het zou winst zijn als het lukt om de ontwikkeling van motorische vaardigheden sterker te verbinden met de op dit moment gehanteerde leerlijnen bijvoorbeeld door Physical literacy.
 • Er mist een gedegen samenhang tussen sport en bewegen als doel aan de ene kant en sport en bewegen als middel aan de andere kant. De doorwerking in het curriculum is daarmee ook niet eenduidig en zo wordt de positie van het leergebied niet helder.
 • In het visiedocument gaat men ervan uit dat sport en bewegen bijdragen aan de drie doeldomeinen. Dit kan beter worden benaderd als een matrix, de domeinen komen bij elke sleutel in zekere mate terug.
 • Er staan aannames in het visiedocument die (wetenschappelijk) nader onderbouwd moeten worden.
 • Hoewel de verbinding met andere vakgebieden benadrukt wordt, zijn er onderwerpen zoals gezondheid of reanimatie die niet voldoende uitgewerkt worden in het visiedocument.
 • In het visiedocument wordt de meerwaarde van bewegen en sport vanuit een specialistische bril bekeken en niet vanuit een holistisch perspectief op de totale ontwikkeling van een leerling.
 • Bewegingsonderwijs moet een brug slaan naar (on)gestructureerd sporten, samen met buitenschoolse sportactiviteiten en eventueel met fysiotherapie. De beweegdeskundige heeft een bredere rol dan alleen binnen de gymzaal.
 • Uit het visiedocument zou een duidelijker, krachtiger en meer richtinggevende visie mogen uitspreken. Ook hadden een aantal respondenten graag een verbinding met eerdere visiedocumenten willen zien en de term physical literacy terug willen zien komen.
 • De verbinding met persoonsvorming mag nog sterker. Kinderen leren door bewegen en sport omgaan met winnen en verliezen, omgaan met verdriet en blijdschap, kortom het gaat hier meer over de emotionele ontwikkeling die goed aan bewegingsactiviteiten verbonden kan worden.
 • Vaak blijft onduidelijk hoe bepaalde ambities gerealiseerd zouden kunnen worden
 • De randvoorwaarden zoals vakleerkrachten, accommodatie en voldoende lestijd zijn daarvoor van belang.

Bekijk hier alle binnengekomen feedbackformulieren voor Bewegen & Sport*:

 

Vakvereniging:

 

Persoonlijke reacties, niet namens een organisatie:

 

ALO’s/sportstudies: 

 

Brieven en algemene stukken

 

*Vanwege privacyoverwegingen worden persoonlijke contactgegevens niet gepubliceerd. Namen van organisaties worden wel gepubliceerd.

Niks missen van het ontwikkelteam Bewegen & Sport?

Wilt u niets missen van het ontwikkelteam Bewegen & Sport? Meer updates van dit team vindt u hier.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.