Een nieuw curriculum voor rekenen en wiskunde

Interview met Monique van Tiel en Sabine Brugman door Volgens Bartjens.

Wat hebben onze leerlingen nodig om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan? Veranderingen in de samenleving vragen om een herziening van het curriculum. Tijd dus om het curriculum landelijk en in samenhang te actualiseren zodat we leerlingen die bagage mee kunnen geven die zij nodig hebben voor hun toekomst. En om scholen voldoende ruimte te bieden om, naast dat vaste deel van het curriculum, zelf het programma in te vullen, aansluitend op hun visie, leerlingen en omgeving.

Vandaag werken aan het onderwijs van morgen.

Onder de noemer Curriculum.nu zijn begin 2018 meer dan 130 leraren en schoolleiders vanuit Ontwikkelteams voor negen leergebieden aan de slag gegaan met het beschrijven van een nieuw curriculum. Tijdens consultatierondes krijgen experts uit het onderwijsveld, waaronder ook 84 daarvoor aangestelde ontwikkelscholen gelegenheid input en feedback op de tussenopbrengsten van de ontwikkelteams te geven. In deze bijdrage vragen we een lid van het ontwikkelteam ‘rekenen en wiskunde’ en een rekencoördinator van een van de ontwikkelscholen, wat hun werkzaamheden en ervaringen zijn binnen bij het werken aan een nieuw curriculum voor rekenen en wiskunde.

Een nieuw curriculum voor rekenen en wiskunde.

Een nieuw curriculum voor rekenen en wiskunde van groep 1 tot en met eind vwo. Wat moet ik me daarbij voorstellen?

MvT: Met het ontwikkelteam hebben wij als speerpunt om een doorgaande lijn te ontwikkelen van po naar vo. Door samenhang te zoeken met andere vakgebieden hopen we de overladenheid van het programma te beperken. Daarnaast vinden we het belangrijk dat het aanbod wordt aangepast aan de eisen van de toekomst. Is alles wat aangeboden wordt nog relevant of kunnen we onderdelen schrappen? En aan de andere kant ontbreken er nu onderdelen die eerst geen rol speelden of niet belangrijk waren, maar in de huidige maatschappij wel van belang (zullen) zijn Het doel van onze opdracht is om uiteindelijk te komen tot een set bouwstenen waarop de nieuwe kerndoelen en leerlijnen kunnen worden gebaseerd. Dat doen we gelukkig niet alleen. We krijgen daarbij input van experts maar ook mensen uit het onderwijsveld kunnen feedback geven.

Het hele interview leest u hier. 

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.