De ontwikkelteams vragen u om input voor de bouwstenen

De negen ontwikkelteams werken momenteel aan de uitwerking van de bouwstenen per leergebied. Dit doen zij in twee ontwikkelsessies. Tijdens de afgelopen ontwikkelsessie in december is er door de teams een begin gemaakt met het raamwerk van bouwstenen en de eerste bouwstenen zelf. In de vijfde ontwikkelsessie in februari ronden de teams deze zoveel mogelijk af.

Wat zijn bouwstenen?

Bouwstenen beschrijven de kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fasen van het primair en voortgezet onderwijs. De ontwikkelteams formuleren richtinggevende aanbevelingen voor de differentiatie van deze kennis en vaardigheden naar sectoren. Deze aanbevelingen worden meegenomen in de uitwerking van de bouwstenen naar kerndoelen en eindtermen in een volgende fase.

Waarop kunt u reageren?

Zoals gezegd hebben de teams een begin gemaakt met het opstellen van de bouwstenen. Zij zijn echter nog niet klaar. Daarom worden er in januari verschillende bijeenkomsten georganiseerd waar de teams input voor de bouwstenen ophalen.

Zeven teams leggen daarnaast hun tussentijdse ideeën alvast digitaal aan u voor. Via deze pagina kunt u uw input meegeven aan de ontwikkelteams. U heeft t/m zondag 27 januari de tijd om uw input te geven. De ontwikkelteams Mens & Natuur en Mens & Maatschappij kiezen ervoor om alleen input op te halen tijdens de speciaal daarvoor georganiseerde  stakeholderbijeenkomsten op 16 en 23 januari. Daarnaast zijn er nog een aantal andere bijeenkomsten, zoals de bijeenkomsten georganiseerd door stichtingen uit het primair onderwijs. Bekijk onze agenda voor een actueel overzicht.

Hoe hebben de teams de feedback op de grote opdrachten verwerkt?

Tijdens de ontwikkelsessie in december 2018 hebben de teams de grote opdrachten aangescherpt en vastgesteld. Dit op basis van de ontvangen feedback in de periode 16 oktober – 14 november. De consultatieverslagen waarin de teams uitleggen wat er met de ontvangen feedback is gebeurd worden volgende week gepubliceerd. Houd daarvoor onze website in de gaten.

Waaraan de teams werken en hoe zijn dat doen ziet u in onderstaand filmpje.

Over Curriculum.nu

Voor negen leergebieden werken ontwikkelteams met leraren en schoolleiders in stappen toe naar de actualisatie van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. De teams willen met deze actualisatie zorgen voor meer ruimte voor eigen invulling door scholen en leraren, soepele overgangen tussen scholen, meer samenhang en minder overladenheid.

In het voorjaar van 2019 worden de totale opbrengsten van de ontwikkelteams van Curriculum.nu per leergebied openbaar gemaakt. Daarna is er tijd om de totale opbrengsten – visie, grote opdrachten en bouwstenen – met het onderwijsveld en belanghebbenden te bespreken. De ontwikkelteams kunnen in deze periode ook de samenhang tussen de leergebieden versterken en waar nodig de bouwstenen aanscherpen. Anders dan aanvankelijk gepland, betekent dit dat de teams hun advies kort na de zomer van 2019 aan minister Slob overhandigen. Na politieke bespreking vormen ze de basis voor de herziening van de huidige kerndoelen en eindtermen.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.