Consultatie geopend: geef uw feedback voor 14 november

Van 3 tot 5 oktober 2018 kwamen de leraren en schoolleiders van alle ontwikkelteams bij elkaar voor de derde ontwikkelsessie. De teams hebben verder gewerkt aan de grote opdrachten, die de essentie van het leergebied beschrijven. Tot 14 november kunt u uw feedback geven op de opbrengsten: de grote opdrachten van alle leergebieden. Lees in dit bericht waarop u uw feedback kunt geven en hoe u dit kunt doen.

Grote opdrachten

Grote opdrachten beschrijven de essentie van wat leerlingen vanuit het perspectief van het leergebied nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen (kennis) en om in die wereld adequaat te kunnen handelen (vaardigheden). De teams hebben hun grote opdrachten gebaseerd op hun visie op het leergebied, die de ontwikkelteams eerder hebben opgesteld. Op basis van de grote opdrachten benoemen de ontwikkelteams in de volgende stap de benodigde kennis en vaardigheden (bouwstenen).

Derde ontwikkelsessie

In de voorgaande (tweede) ontwikkelsessie is een eerste stap gemaakt in het formuleren van grote opdrachten. Deze zijn afgelopen zomer ter consultatie voorgelegd. In de derde ontwikkelsessie hebben de teams verder gewerkt aan de grote opdrachten door de feedback te verwerken en gezamenlijk met de andere teams te zorgen voor samenhang en eenduidigheid. Hiermee zijn de grote opdrachten aangescherpt en in samenhang aangepast. In deze fase vragen de teams daarom feedback op de bijgestelde grote opdrachten. Meer weten over de derde ontwikkelsessie? Bekijk dan snel onderstaande video. Uw feedback is gewenst!

Op deze website vindt u van alle ontwikkelteams de derde tussenproducten: de grote opdrachten van het leergebied met hierbij een toelichting en de consultatievragen voor feedback. Bij de tussenproducten vindt u ook de bijbehorende visie op het leergebied en de bronnenlijst.

Op deze pagina vindt u alle tussenproducten en kunt u feedback geven. U kunt uw feedback geven tot 14 november, via deze website.

Bijeenkomsten

Naast deze online consultatie worden ook weer talloze bijeenkomsten georganiseerd om de tussenproducten te bespreken. Bekijk hier de agenda. Wilt u een bijeenkomst toevoegen aan de agenda? Laat het ons weten via info@curriculum.nu. Wilt u tijdens een bijeenkomst beschikking hebben over de consultatievragen? U vindt de consultatievragen in de tussenproducten, deze kunt u printen vanaf onze website.

Over Curriculum.nu
Voor negen leergebieden werken ontwikkelteams met leraren en schoolleiders in stappen toe naar de actualisatie van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. De teams willen met deze actualisatie zorgen voor meer ruimte voor eigen invulling door scholen en leraren, soepele overgangen tussen scholen, meer samenhang en minder overladenheid.

In 2019 worden de opbrengsten van de ontwikkelteams overhandigd aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs. Na politieke bespreking vormen ze de basis voor de herziening van de huidige kerndoelen en eindtermen.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.