Bijgestelde visie op het leergebied Bewegen & Sport

Ontwikkelteam Bewegen & Sport heeft de conceptvisie op het leergebied bijgesteld op basis van de ontvangen feedback. Lees hier de bijgestelde visie* en lees in het consultatieverslag welke keuzes het team hierbij heeft gemaakt.

Feedback op de conceptvisie
In maart maakte het team tijdens de eerste ontwikkelsessie de conceptvisie. In de weken hierna volgde feedback van o.a. leerlingen, ouders, leraren, vakverenigingen, vervolgonderwijs en andere belanghebbenden. De leraren en schoolleiders in het team gingen in gesprek tijdens bijeenkomsten en bezochten de ontwikkelscholen. Op basis van alle feedback heeft het team tijdens de tweede ontwikkelsessie de visie bijgesteld. De conceptvisie wordt pas definitief vastgesteld aan het eind van het ontwikkelproces, omdat ook volgende stappen nog van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke visie.

Consultatie: geef uw feedback op de grote opdrachten
Er kan nu geen feedback meer gegeven worden op de visie. Ontwikkelteam Bewegen & Sport vraagt nu uw feedback op de ‘grote opdrachten’ voor het leergebied. Grote opdrachten beschrijven de essentie van wat leerlingen vanuit het perspectief van het leergebied nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen (kennis) en om in die wereld adequaat te kunnen handelen (vaardigheden). U kunt uw feedback geven tot 6 juli.

Over Curriculum.nu
Voor negen leergebieden werken ontwikkelteams in stappen toe naar de actualisatie van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. Op basis van de visie en de grote opdrachten, benoemen de teams de kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fases van het primair en voortgezet onderwijs. De ontwikkelteams bestaan uit leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs. In 2019 worden de opbrengsten van de ontwikkelteams overhandigd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Na politieke bespreking vormen ze de basis voor de herziening van de huidige kerndoelen en eindtermen.

*LET OP: deze visie is tijdens de derde ontwikkelsessie opnieuw bijgesteld. Dit is dus niet de laatste versie.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.