Bijeenkomst met de ontwikkelscholen – 9 januari 2019

Gisteren kwamen ontwikkelscholen van de leergebieden Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Burgerschap en Digitale Geletterdheid bij elkaar om input te geven op de concept bouwstenen (de vierde tussenproducten). De leden van de ontwikkelteams hechten groot belang aan de input en mening van hun collega’s, omdat juist de mensen uit de praktijk de betekenis van de voorstellen uit de tussenproducten goed kunnen inschatten en kunnen verbinden aan hun eigen lespraktijk. Op hun beurt waarderen de leraren van de ontwikkelscholen het zeer dat zij mee mogen denken met het ontwikkelteam en direct hun input kunnen meegeven.

Nederlands

Ontwikkelscholen Nederlands hebben samen met het ontwikkelteam besproken wat een bouwsteen is. Daarnaast hebben zij feedback gegeven op de kennis en vaardigheden zoals die bij de bouwstenen zijn beschreven gegeven. Ook zijn er voorbeelden uit de eigen lespraktijk bij die bouwstenen bedacht.

Rekenen & Wiskunde

Bij Rekenen & Wiskunde heeft het ontwikkelteam een aantal kwesties waar ze nog niet uit zijn met de ontwikkelscholen besproken. Een belangrijke opbrengst voor het ontwikkelteam is dat duidelijk werd dat een goede toelichting bij de tussenopbrengsten belangrijk is. Leraren van de ontwikkelscholen hebben tijdens de bijeenkomst samen met het ontwikkelteam het raamwerk afgemaakt. Het raamwerk is een totaaloverzicht van alle bouwstenen in relatie tot de grote opdrachten.

Burgerschap

Het ontwikkelteam van Burgerschap heeft al een paar bouwstenen af. Het ontwikkelteam heeft deze bijeenkomst gebruikt om samen met de ontwikkelscholen verder te werken aan andere bouwstenen. De aanwezige ontwikkelscholen hebben actief input geleverd aan het ontwikkelteam. Daarmee hebben ze gisteren samen zelfs een volgende bouwsteen helemaal afgemaakt.

Digitale geletterdheid

Bij Digitale Geletterdheid hebben de leraren van de ontwikkelscholen feedback gegeven op de voorliggende bouwstenen en die verder aangevuld. De ethische aspecten van het leergebied vragen nog om aandacht en een leraar gaf aan dat de bouwstenen meer duidelijkheid geven, maar nog steeds mogelijkheden laten voor een eigen invulling.

Morgen, vrijdag 11 januari, start de vierde consultatiefase. U kunt dan voor de meeste teams digitaal input geven op de concept bouwstenen via onze website. Andere teams halen input op tijdens bijeenkomsten.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.