Bericht van het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde

Het artikel van Maarten Huygen en Mirjam Remie over breuken (25 januari) behoeft nuance. In ons voorstel blijven alle leerlingen op de basisschool rekenen met breuken. We stellen echter voor om het rekenen via regels als teller x teller en noemer x noemer niet langer standaard aan te bieden in het basisonderwijs, maar pas in het voortgezet onderwijs. Wel blijven we begrip van breuken in samenhang met bijvoorbeeld procenten en decimale getallen aanbieden, zodat leerlingen (die het voortgezet onderwijs binnen komen) beter snappen wat ze doen als ze werken met breuken en verhoudingen.​ Dit zal geen extra druk leggen op het programma van het voortgezet onderwijs, omdat andere onderwerpen, zoals statistiek en kansbegrip, daardoor kunnen beginnen in het basisonderwijs.

Wij, de zogenaamde ‘denktank’, zijn 14 bevlogen basisschooldocenten en wiskundeleraren uit het onderwijs. Met hulp van vakinhoudelijke experts en leerplanexperts analyseren we het hele reken- en wiskundecurriculum op alle niveaus opnieuw om te komen tot de beschrijving van de minimale benodigde kennis- en vaardigheden die als basis dienen voor nieuwe onderwijsdoelen. De nieuwe onderwijsdoelen moeten zorgen voor betere doorlopende leerlijnen en meer samenhang. Het is essentieel dat de basis (het fundament) op orde is. Leerlingen die stappen in het reken- en wiskundeonderwijs missen, komen vaak niet verder. Daarom is een ononderbroken leerlijn heel belangrijk. Dat is nu niet zo. Wij ontdekten dat het voortgezet onderwijs er soms van uitgaat dat het primair onderwijs iets aanbiedt, maar dat blijkt dan niet zo te zijn. Ons doel is het reken- en wiskundeonderwijs over de hele linie te versterken, gericht op de toekomst.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht of eerdere berichtgeving nog vragen dan kunt u die sturen naar info@curriculum.nu o.v.v. OT Rekenen & Wiskunde.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.