Bedankt voor uw input voor de bouwstenen

De negen ontwikkelteams werken momenteel aan de uitwerking van de bouwstenen per leergebied. Dit doen zij in twee ontwikkelsessies. Tijdens de vorige ontwikkelsessie in december hebben de teams een begin gemaakt met het raamwerk van bouwstenen én met de bouwstenen zelf. De afgelopen twee weken hebben alle negen ontwikkelteams input verzameld om de bouwstenen in de volgende ontwikkelsessie – in februari – verder aan te vullen, aan te scherpen en uit te werken.

Alle input die via de website is binnengekomen wordt aan het desbetreffende ontwikkelteam overhandigd. Het ontwikkelteam gaat hiermee aan de slag en bepaalt tijdens de volgende ontwikkelsessie in februari hoe ze de bouwstenen hiermee verder aanvullen en aanscherpen. De ontvangen input kunt u hier raadplegen.

Wanneer kunt u weer reageren?

Van 13 t/m 15 februari komen de ontwikkelteams opnieuw bij elkaar.  In de vijfde ontwikkelsessie werken de ontwikkelteams verder aan de bouwstenen  op basis van de opgehaalde input. Deze bouwstenen beschrijven de kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fasen van het primair en voortgezet onderwijs. De ontwikkelteams formuleren tevens richtinggevende aanbevelingen voor de differentiatie van deze kennis en vaardigheden naar sectoren. Deze aanbevelingen worden meegenomen in de uitwerking van de bouwstenen naar kerndoelen en eindtermen in een volgende fase.

In april komen de ontwikkelteams opnieuw bij elkaar om gezamenlijk de  samenhang te versterken. De huidige curriculumherziening heeft namelijk als doel om samenhang in het onderwijs te bevorderen en overladenheid in het onderwijsprogramma terug te dringen.

Vanaf mei (onder voorbehoud) vindt u die inzichten op deze website. Op dat moment start ook weer een consultatieperiode en kunt u op het geheel aan opbrengsten feedback geven. Ook dan is uw feedback weer zeer gewenst!

Wilt u meer weten over het ontwikkelproces?

Kijk dan op deze pagina. Of bekijk onze animatie waarin in anderhalve minuut wordt uitgelegd wat Curriculum.nu is. Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Mailt u dan uw vragen naar info@curriculum.nu of belt u tijdens kantoortijden naar 070-3499605.

 

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.