Beantwoording vragen en advies over de actualisatie van examenprogramma’s

Vandaag heeft minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) het derde tussenadvies van de wetenschappelijke curriculumcommissie aangeboden aan de Tweede Kamer. Het gaat over de actualisatie van de examenprogramma’s voor het voortgezet onderwijs en een verdiepende studie over het beoordelingskader kansengelijkheid. De commissie adviseert SLO aan de slag te laten gaan met de bijstelling van de examenprogramma’s, nadat de concept-werkopdracht op een aantal punten is aangepast. Het gehele bericht en advies van de curriculumcommissie is te vinden op: de website van de curriculumcommissie. 

Ook beantwoordt de minister in zijn brief de vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een aantal lopende trajecten rond onder meer de eindexamenprogramma’s. Slob beschrijft in zijn brief een gefaseerde aanpak om kerndoelen en eindtermen te actualiseren, in lijn met het advies van de curriculumcommissie en het verzoek van de Tweede Kamer. Hierin geeft hij voorrang aan het actualiseren van de eindtermen van een aantal urgente vakken. De brief kunt u hier lezen.


Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.