Actueel: Vervolgproces Curriculum.nu

Op 10 oktober 2019 overhandigden de negen ontwikkelteams van Curriculum.nu hun voorstellen voor de herziening van het curriculum aan minister Slob. In december volgde de kabinetsreactie en in januari, maart en juni 2020 was er overleg in de Tweede Kamer over de voorstellen van de leraren en schoolleiders en hoe hier vervolg aan wordt gegeven. Onderstaand kunt u lezen wat er over het vervolgproces besloten is (en meer informatie over het vervolgproces volgt later op deze website).

Vervolgproces

Op basis van de voorstellen van de ontwikkelteams worden kerndoelen en eindtermen ontwikkeld door SLO, in opdracht van het ministerie van OCW en in samenwerking met leraren, vakdidactici, scholen en onderwijsorganisaties. Conceptkerndoelen worden in twee schooljaren getoetst op kwaliteit en uitvoerbaarheid op pilotscholen. Zorg- en aandachtspunten die in het onderwijs leven worden verzameld en gebruikt in de vervolgaanpak. Tijd, ruimte en ondersteuning voor leraren en schoolleiders zijn van groot belang om een aangescherpt curriculum straks in de praktijk te kunnen brengen.

De minister stuurde over het vervolgproces deze brief aan de Tweede Kamer. Hierop werden verschillende moties aangenomen.

Wetenschappelijke curriculumcommissie
Minister Slob liet in zijn brief aan de Tweede Kamer al weten dat hij een wetenschappelijke curriculumcommissie instelt, in lijn met het advies van de Onderwijsraad. De Tweede Kamer nam verschillende moties aan over de rol van deze commissie. De commissie zal zich buigen over de voorstellen, waarbij er aandacht moet zijn voor het terugdringen van overladenheid en het bevorderen van kansengelijkheid.

De werving voor de wetenschappelijke curriculumcommissie is inmiddels gestart. Tot 7 augustus kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. Zie de website van de Rijksoverheid voor meer informatie. Update: naar verwachting wordt de samenstelling van de commissie in september bekendgemaakt.

Betrokkenheid van leraren en schoolleiders
De Tweede Kamer heeft besloten dat leraren en schoolleiders nadrukkelijk betrokken moeten blijven worden in het vervolgproces van de curriculumherziening, net als de vertegenwoordigende organisaties van het onderwijs die in de afgeronde ontwikkelfase betrokken waren.

Prioriteiten
De Tweede Kamer heeft bepaald dat  de leergebieden Nederlands, Rekenen en wiskunde, Engels/ moderne vreemde talen en Burgerschap prioriteit krijgen, waarbij de integrale aanpak overeind blijft. Ook het bètacurriculum op het vmbo wordt met prioriteit opgepakt. De Kamer vroeg aandacht voor de plek van racisme, discriminatie, antisemitisme, het koloniaal verleden en migratiegeschiedenis in het curriculum. Ten behoeve van de uitvoering op scholen wordt ook onderzocht welke behoeften leraren hebben voor wat betreft lesmaterialen en ondersteuning op het gebied van duurzaamheid, één van de thema’s in de curriculumvoorstellen.

Op verzoek van de Tweede Kamer doet de Onderwijsraad nogmaals (verdiepend) onderzoek naar de afgenomen leesvaardigheid van leerlingen.  

Wanneer meer bekend is over het vervolgproces, vindt u dat op deze website.

Terugblik: overleggen in de Tweede Kamer

Er hebben na de overhandiging van de voorstellen verschillende overleggen plaatsgevonden in de Tweede Kamer over de bouwstenen en het vervolgproces. In januari 2020 organiseerde de Tweede Kamer briefings en hoorzittingen. Na het Algemeen Overleg (AO) op 5 maart was er op 16 juni een Verslag Algemeen Overleg (VAO) en werd op 23 juni gestemd over de ingediende moties.

Verslag Algemeen Overleg (VAO) 16 juni en stemmingen 23 juni
Op 16 juni vond het VAO plaats. Op de website van de Tweede Kamer vindt u het woordelijk verslag (stenogram), u kunt hier het overleg terugkijken. Voorafgaand aan dit vervolgoverleg heeft minister Slob deze brief aan de Tweede Kamer gestuurd. In het VAO zijn moties ingediend, waarover is gestemd op 23 juni. Bekijk hier alle moties, welke moties zijn aangenomen en welke moties zijn verworpen.

Algemeen Overleg (AO) 5 maart
In het AO op 5 maart heeft de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer van gedachten gewisseld met minister Slob over Curriculum.nu. De minister heeft de voorstellen en de beoogde vervolgaanpak van Curriculum.nu toegelicht, verschillende partijen gaven aan andere ideeën te hebben over het vervolg. Het debat ging over o.a. het instellen van een permanente curriculumcommissie, over het terugdringen van overladenheid en over de betrokkenheid van leraren. Bekijk het debat op de website van de Tweede Kamer. En lees hier het verslag van het debat.

Briefings, rondetafeldebat en hoorzittingen
Voorafgaand aan het Algemeen Overleg heeft de Tweede Kamer briefings, een rondetafeldebat en hoorzittingen georganiseerd over Curriculum.nu:

Op de website van de Tweede Kamer staan alle verschillende overlegvormen nader toegelicht.

Zie ook deze pagina voor een overzicht van inzendingen naar de Tweede Kamer of de minister, die openbaar beschikbaar zijn of waarvoor we toestemming hebben die op deze website te delen.

Overhandiging voorstellen en advies Coördinatiegroep

Op 10 oktober overhandigden de leraren en schoolleiders hun voorstellen voor de herziening van het curriculum aan minister Slob. De Coördinatiegroep heeft daar het advies bijgevoegd om na politieke bespreking ook de bouwstenen voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs door leraren en schoolleiders uit te laten werken. Om de voorstellen vervolgens te laten vertalen naar kerndoelen en eindtermen en te laten toetsen op scholen en daarmee het landelijk curriculum te actualiseren. Bekijk hier het advies van de Coördinatiegroep.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.