Actueel: voorstellen in de Tweede Kamer

Op 10 oktober overhandigden de negen ontwikkelteams van Curriculum.nu hun voorstellen aan minister Slob. Op 9 december volgde hierop de kabinetsreactie, lees hier het persbericht. Het is nu aan de Tweede Kamer om een besluit te nemen over de bouwstenen en hoe er vervolg aan kan worden gegeven. Daarover zijn begin komend jaar verschillende bijeenkomsten en overleggen gepland in de Tweede Kamer:

Op de website van de Tweede Kamer staan alle verschillende overlegvormen nader toegelicht.

Advies Coördinatiegroep

De Coördinatiegroep adviseert de minister om na politieke bespreking ook de bouwstenen voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs door leraren en schoolleiders uit te laten werken. Om de voorstellen vervolgens te laten vertalen naar kerndoelen en eindtermen en te laten toetsen op scholen en daarmee het landelijk curriculum te actualiseren. Bekijk hier het advies van de Coördinatiegroep.