Actueel: voorstellen in de Tweede Kamer

Op 10 oktober 2019 overhandigden de negen ontwikkelteams van Curriculum.nu hun voorstellen aan minister Slob. Op 9 december volgde hierop de kabinetsreactie, lees hier het persbericht. Het is nu aan de Tweede Kamer om een besluit te nemen over de bouwstenen en hoe er vervolg aan kan worden gegeven. Daarover vinden verschillende bijeenkomsten en overleggen plaats.

Zie ook deze pagina voor een overzicht van inzendingen naar de Tweede Kamer of de minister, die openbaar beschikbaar zijn of waarvoor we toestemming hebben die op deze site te delen.

Algemeen Overleg 5 maart
In het Algemeen Overleg op 5 maart heeft de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer van gedachten gewisseld met minister Slob over Curriculum.nu. De minister heeft de voorstellen en de beoogde vervolgaanpak van curriculum.nu toegelicht, verschillende partijen gaven aan andere ideeën te hebben over het vervolg. Het debat ging over o.a. het instellen van een permanente curriculumcommissie, over het terugdringen van overladenheid en over de betrokkenheid van leraren. Bekijk het debat op de website van de Tweede Kamer. En lees hier het verslag van het debat.

Afgesproken is dat de minister op korte termijn een brief stuurt aan de Tweede Kamer over het vervolgproces, waarna er een vervolg van het Algemeen Overleg zal plaatsvinden. In dat vervolgoverleg (VAO) worden moties ingediend. Ook heeft de minister toegezegd om voor de zomer een brief te sturen aan de Tweede Kamer over de kaders voor de werkopdrachten voor het vervolgproces.

Briefingen, rondetafeldebat en hoorzittingen
Voorafgaand aan het Algemeen Overleg heeft de Tweede Kamer verschillende bijeenkomsten en overleggen georganiseerd over Curriculum.nu:

Op de website van de Tweede Kamer staan alle verschillende overlegvormen nader toegelicht.

Advies Coördinatiegroep
De Coördinatiegroep adviseert de minister om na politieke bespreking ook de bouwstenen voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs door leraren en schoolleiders uit te laten werken. Om de voorstellen vervolgens te laten vertalen naar kerndoelen en eindtermen en te laten toetsen op scholen en daarmee het landelijk curriculum te actualiseren. Bekijk hier het advies van de Coördinatiegroep.