Aangepaste visies & consultatieverslagen online

Vanaf vandaag zijn de negen aangepaste visies op het leergebied te lezen. Ook kunt u van ieder ontwikkelteam het consultatieverslag raadplegen waarin het ontwikkelteam uitlegt welke keuzes er zijn gemaakt bij het verwerken van de binnengekomen feedback. Op de overzichtspagina met tussenproducten vindt u de producten (onderaan, klik het menu met de + uit), met daarbij de bijbehorende consultatieverslagen.

U kunt deze documenten ook raadplegen via het menu —-> ontwikkelteams —-> tussenresultaten. Op deze pagina’s vindt u per team een overzicht van de weg die het betreffende ontwikkelteam heeft afgelegd vanaf maart.

Feedback op de conceptvisies
Tijdens de eerste ontwikkelsessies in maart hebben de teams de conceptvisie op het leergebied geschreven. In de daaropvolgende weken zijn de negen conceptvisies ter consultatie voorgelegd aan leerlingen, ouders, leraren, vakverenigingen, vervolgonderwijs en andere belanghebbenden en belangstellenden. De leden van de ontwikkelteams bezochten door heel het land ontwikkelscholen en consultatiebijeenkomsten om daar in gesprek te gaan over de door hen geformuleerde visies. Op basis van de ontvangen reacties hebben de ontwikkelteams hun visies bijgesteld.

De visies worden pas definitief vastgesteld aan het einde van het ontwikkelproces omdat ook volgende stappen nog van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke visie.

Consultatie grote opdrachten
Het is op dit moment niet meer mogelijk om feedback te geven op de conceptvisies op de negen leergebieden. De tweede consultatiefase – die op dinsdag 5 juni is gestart – draait om de ‘grote opdrachten’. Grote opdrachten beschrijven de essentie van wat leerlingen vanuit het perspectief van het leergebied nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen (kennis) en om in die wereld adequaat te kunnen handelen (vaardigheden).

Drie ontwikkelteams (Burgerschap, Digitale geletterdheid en Bewegen & Sport) hebben de formulering van de grote opdrachten nagenoeg voltooid, vijf andere ontwikkelteams (Nederlands, Engels/MVT, Mens & Natuur, Kunst & Cultuur en Rekenen & Wiskunde) zijn hier nog mee bezig en één ontwikkelteam (Mens & Maatschappij) is tijdens de tweede ontwikkelsessie niet toegekomen aan het formuleren van de grote opdrachten. Dit team heeft echter wel dilemma’s geformuleerd op basis waarvan zij in consultatiebijeenkomsten input ophalen.

U heeft tot en met vrijdag 6 juli de tijd om uw feedback op de grote opdrachten te geven. Hoe dat kan leest u hier.

Over Curriculum.nu
Voor negen leergebieden werken ontwikkelteams in stappen toe naar de actualisatie van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. Op basis van de visie en de grote opdrachten benoemen de teams de kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fases van het primair en voortgezet onderwijs. De ontwikkelteams bestaan uit leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs. In 2019 worden de opbrengsten van de ontwikkelteams overhandigd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Na politieke bespreking vormen ze de basis voor de herziening van de huidige kerndoelen en eindtermen.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.