7 redenen om nu al met Curriculum.nu aan de slag te gaan

Onder de naam Zeven delen adviseurs van Marant op verschillende onderwerpen voor leidinggevenden in het onderwijs 7 concrete tips, voorbeelden of redenen om ermee aan de slag te gaan. In deze editie: 7 redenen om nu al met Curriculum.nu aan de slag te gaan. 

Onderstaande tekst is letterlijk overgenomen van de website van Marant, en geschreven door Jan van Leeuwen. Lees het gehele artikel hier.

Vandaag trappen we af met 7 redenen om nu al met Curriculum.nu aan de slag te gaan. Op z’n vroegst zullen scholen pas in 2022 te maken krijgen met nieuwe eindtermen en kerndoelen. Maar wat kun je als schoolleider NU al doen? Speel leentjebuur bij Curriculum.NU!

Curriculum.nu

Onder de titel Curriculum.nu leggen 130 leraren en 18 schoolleiders (PO én VO) de basis voor de actualisatie van het curriculum voor alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Vanaf begin 2018 houden zij zich, in teams, bezig met de vraag wat leerlingen moeten kennen en kunnen op de leergebieden Nederlands, Engels / Moderne vreemde talen, Rekenen & Wiskunde, Digitale geletterdheid, Burgerschap, Kunst & Cultuur, Bewegen & Sport, Mens & Maatschappij en Mens & Natuur.

Dit proces zal doorlopen tot het voorjaar van 2019. De vervolgstap is dat de opbrengsten in het najaar van 2019 gedeeld worden met de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs, die deze vervolgens met de Tweede Kamer deelt voor verdere besluitvorming en om een vervolgproces te bepalen.

Kortom: een traject dat goed onderweg is, maar nog niet tot een eind is gekomen. Waarom zou jij je hier dan al mee bezig houden? Wij geven je 7 redenen, met hierbij concrete tips, om nu al met Curriculum.nu aan de slag te gaan:

1. Voer het juiste gesprek aan de hand van visie

Curriculum.nu biedt samenhangende visies op negen leergebieden. Met deze visies kun je regelmatig gesprekken starten over de bedoeling van het onderwijs op je school. Verminder zo de gesprekken over het aantal uren, het rooster, de toetsen, differentiatie in de klas. En richt je zo op gesprekken over het waartoe van het onderwijs: wat willen we als samenleving dat onze school toevoegt aan de ontwikkeling van onze kinderen? Waarom doen we dit eigenlijk? Antwoorden vind je bij de samenhangende visies van negen leergebieden in Curriculum.nu.

2. Maak je medewerkers eigenaar van verbetering

De uitgangspunten van Curriculum.nu (die vind je hier) kunnen meegenomen worden in de gesprekkencyclus, ontwikkelgesprekken, voortgangsgesprekken etc. Hiermee bespreek je met medewerkers hoe zij samenhang tussen vakken, onderdelen en lessen (kunnen) bevorderen, waar ze overladenheid ervaren, wat zij als mogelijkheden zien om dat tegen te gaan en waar ze kansen zien voor doorlopende leerlijnen. Zo maak je hun ruimte als individuele docent/leerkracht bespreekbaar.

3. Vergroot de kennis die er al is over het curriculum

Professionaliseer samen met je medewerkers in ‘curriculum-denken’. Het uitvoeren van een herzien onderwijsprogramma in de klas vergt een grote en gezamenlijke inspanning om leraren daar écht in te scholen. Onderzoek welke kennis er al in de school is en verspreid deze! Maak samen met je medewerkers een analyse van het huidige schoolcurriculum. Waar zit de overladenheid? Welke kansen zien wij om de werkdruk te verminderen? Waar lopen de leerlijnen niet goed door? En waar hebben we deze knelpunten al goed aangepakt? Haalwaar nodig expertise de school in en stuur je medewerkers naar buiten om kennis op te doen!

4. Sluit aan bij innovatie die al gaande is

Creëer draagvlak voor Curriculum.nu door deze te introduceren in een al lopend proces. Bijvoorbeeld door het te koppelen aan een onderwijskundige en/of didactische vernieuwing die al ingezet is. Help je medewerkers in termen van curriculum te denken. Voer stelselmatig onderwijskundige gesprekken die lessen, leerjaren, vakken en identiteit overstijgen.

5. Neem de regie op de vrije ruimte

Maak scherper duidelijk wat de eigen vrije keuze van de school (de locatie, de afdeling) is en wat er verplicht is. Curriculum.nu geeft bouwstenen voor vernieuwing van het kerncurriculum. Start het gesprek over welke keuzes je als school samen zou kunnen en willen maken in de vrije ruimte die een kerncurriculum biedt en waarom je dat zou willen.

6. Denk ook strategisch

Gebruik Curriculum.nu bij het formuleren van je (volgende) strategisch beleidsplan, je schoolplan, je afdelingsplan of je vakleerplan. Negen leergebieden hebben inspirerende visies en daaruit voortvloeiende essenties voor het onderwijs geformuleerd. Daarvan komt juni 2019 een gebruiksvriendelijke samenvatting beschikbaar die je strategische keuzes goed kan onderbouwen.

7. Doe een handreiking bij de keuze voor nieuw lesmateriaal

Wil je een nieuwe (les)methode aanschaffen of zelf lesmateriaal ontwikkelen? En dat doen vanuit een onderwijskundig/didactisch samenhangende visie? Kijk naar hetgeen het relevante leergebied binnen Curriculum.nu schrijft over de essenties van het leergebied (zij noemen het grote opdrachten) en de bouwstenen voor kennis en vaardigheden.

Meer informatie

Blijft het concept je toch wat abstract en wil je concreet aan de slag? Zoek contact met een van de schoolleiders die aan Curriculum.nu meewerken. Zij hebben de abstractheid zelf ook ervaren en hebben die inmiddels achter zich gelaten. Contact opnemen met Jan van Leeuwen, de auteur van dit artikel? Kijk onderaan zijn artikel op de website van Marant.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.