Achtergrondinformatie bij de berichtgeving rondom breuken in het primair- en voortgezet onderwijs

In het kader van de curriculumherziening houdt het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde het hele rekenen- en wiskundecurriculum tegen het licht en maakt daarin keuzes met hulp van vakexperts, wetenschappers, leraren en scholen. Het is een transparant proces, input is welkom, op basis waarvan het voorstel kan worden bijgesteld. Vanochtend worden tijdens een consultatiebijeenkomst in Bunnik de voorstellen voor de onderwerpen breuken en algebraïsche vaardigheden besproken met verschillende belanghebbenden en belangstellenden uit het veld.

In het voorstel van het ontwikkelteam blijven basisscholen breuken aanbieden. Het ontwikkelteam stelt echter voor om op de basisschool breuken meer gericht op begripsvorming en rekentaal aan te bieden, en het  formeel rekenen (het rekenen met moeilijke breuken zonder context) door te schuiven naar het voortgezet onderwijs. Daardoor komt er onder andere meer ruimte voor statistiek op alle niveaus en redeneren over kansen in het basisonderwijs en het rekenen met kansen (met breuken) in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Zie hier het hele voorstel van het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde.

Wilt u ook meedenken met het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde? Dat kan! U heeft nog tot en met zondag 27 januari de tijd om uw input aan het ontwikkelteam mee te geven. Leest u dan wel eerst het nieuwe voorstel van het ontwikkelteam, zodat u een inhoudelijke reactie kunt geven.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.