Reactie op onderwijsblog Marcel Schmeier (NRC)

Graag zet het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde enkele onjuiste aannames van Marcel Schmeier in het NRC recht:

Het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde kijkt naar het hele leergebied Rekenen en Wiskunde. Wat willen we behouden, wat moeten we toevoegen en wat laten we los? Hoe houden we ruimte voor scholen om zelf het programma in te vullen, aansluitend op hun visie, leerlingen en omgeving? We vinden het belangrijk dat er naast kennis, ook veel aandacht is voor reken- en wiskundige vaardigheden. We raadplegen experts, maken daarbij gebruik van wetenschappelijke inzichten verantwoord in de bronnenlijst én we brengen onze eigen praktijkervaring in. Na iedere ontwikkelsessie halen we feedback op bij bijeenkomsten en via de website;

  • De referentieniveaus rekenen van de commissie Meijerink blijven bestaan. Wel zullen we bij de eindopbrengsten aangeven hoe die zich verhouden tot de referentieniveaus;
  • We gaan niet over didactiek. De manier van lesgeven bepalen scholen en leraren zelf;
  • We ontwikkelen geen leerlijnen per schooljaar en geen definitieve onderwijsdoelen of eindexamens. Wel leveren we bouwstenen aan voor het primair en voortgezet onderwijs. Deze bouwstenen beschrijven de benodigde kennis en vaardigheden op basis waarvan uiteindelijk kerndoelen en eindtermen worden herzien. Deze herziening vindt plaats na oplevering van de bouwstenen en politieke besluitvorming.

We nodigen iedereen van harte uit feedback te geven op het tussenproduct van Rekenen & Wiskunde.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.