Meewerken aan het landelijk curriculum? Meld je aan!

De inschrijving liep tot en met 29 oktober en is nu gesloten. Op deze pagina vind je informatie over de werving.

Wij zoeken enthousiaste en nieuwsgierige leraren met passie voor hun vak die willen meewerken aan de herziening van het landelijk curriculum. In oktober vorig jaar leverden leraren en scholen hiervoor de bouwstenen op. Komend jaar start de volgende stap: teams van leraren, lerarenopleiders/vakdidactici en curriculumexperts van SLO gaan de bouwstenen verder ontwikkelen tot conceptkerndoelen.

Dit is dé kans om mee te werken aan het landelijk curriculum. Om bij te dragen aan de voorbereiding op de toekomst van alle leerlingen in Nederland. Tegelijkertijd krijg je volop mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen en om je vakexpertise te verdiepen.

Je kunt je voor de volgende leergebieden aanmelden:

 • Nederlands
 • Rekenen en Wiskunde
 • Engels/moderne vreemde talen
 • Burgerschap
 • Digitale geletterdheid
 • Mens en Maatschappij
 • Mens en Natuur
 • Kunst en Cultuur
 • Bewegen en Sport

Meer weten of op een andere manier meedoen?

Marco, Nellianne en Anja werkten eerder mee aan de herziening van het landelijk curriculum. In deze video vertellen ze over hun ervaringen:

 • Waarom een herziening van het landelijk curriculum?
 • Wie zoeken we?

  We zoeken enthousiaste en nieuwsgierige leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs met passie voor hun vak. Elk leergebied krijgt een team van 3 tot 5 lerarenopleiders/vakdidactici, 8 tot 10 leraren en twee curriculumexperts. In totaal zoeken we 80 leraren vanuit de verschillende leergebieden. We verwachten dat je goed in een team kunt functioneren. Het vermogen om in begrijpelijke taal te communiceren over het traject en de producten is fijn. Om mee te kunnen doen is een aanstelling voor tenminste 0,4 fte als leraar vereist.

 • Waarom meedoen met de herziening van het curriculum?

  Dit is dé kans om mee te werken aan de kerndoelen van morgen. En daarmee draag je bij aan de voorbereiding op de toekomst van alle leerlingen in Nederland. Tegelijkertijd kun je jouw leergebied of één van jouw leergebieden verder ontwikkelen, je vakinhoudelijke kennis vergroten en kennis en ervaringen met andere experts in jouw leergebied uitwisselen.

 • Wat ga je doen?

  De teams gaan per leergebied aan de slag met de ontwikkeling van de conceptkerndoelen. In verschillende werksessies werk je met je team aan een tussenproduct. Daarvoor lever je een actieve bijdrage vanuit je eigen vakgebied, geef je gerichte feedback, adviseer je over de vervolgstappen voor doorontwikkeling en formuleer je vragen voor de (SLO-)experts, externe betrokkenen en voor consultatiebijeenkomsten.

 • Hoe ziet het traject eruit?

  Voor het ontwikkelen van de kerndoelen trekken we een jaar uit. Per week zul je gemiddeld ongeveer 10 uur investeren in het nieuwe curriculum. Begin 2021 starten de teams met een startbijeenkomst. Daarna zijn er 7 kerndoelensessies die steeds van woensdagavond tot en met vrijdagmiddag zijn. Je wordt verwacht bij alle 7 sessies jouw bijdrage te kunnen leveren.

  Na dit traject proberen scholen de conceptkerndoelen uit vanaf 2022 in twee leerjaren. Scholen voeren pilots uit die de uitvoerbaarheid van de kerndoelen toetsen én of het geactualiseerde curriculum bijdraagt aan minder overladenheid.

  Vergoeding

  De school waar je werkt ontvangt een vergoeding voor het aantal uur dat je actief bent voor Curriculum.nu, 404 uur in totaal. Jij ontvangt dus niet zelf die vergoeding.

 • Hoe word ik geselecteerd?
  • Relevante expertise 
  • Aantal leraren po en vo  
  • Aantal leraren vanuit het vo zowel vmbo als havo/vwo   
  • Vertegenwoordiging vanuit de verschillende vakken in het leergebied 
  • Provincie  
  • Denominatie (levensbeschouwing/ religieuze overtuiging), grootte en omgeving van de school   

  Voor elk kerndoelenteam worden twee leraren geselecteerd die de afgelopen jaren deel uitmaakten van de ontwikkelteams die de bouwstenen hebben opgeleverd. 

 • Werken de teams ook aan kerndoelen voor het speciaal onderwijs?

  Er komen ook nieuwe kerndoelen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. De huidige vijf sets van kerndoelen voor het (v)so zullen worden geactualiseerd en bijgesteld. Daarvoor komen geen aparte kerndoelenteams. De kerndoelenteams waar je je nu voor kunt aanmelden zullen wel handvatten meekrijgen om (voortgezet) speciaal onderwijs zoveel mogelijk mee te nemen in hun formulering van conceptkerndoelen voor PO en VO (onderbouw).

  SLO kijkt vervolgens samen met leraren en betrokkenen in het (v)so of de conceptkerndoelen ook voldoen voor het speciaal onderwijs, of dat er toch aparte kerndoelen ontwikkeld moeten worden. Er zullen namelijk altijd specifieke doelgroepen zijn in het (v)so die de reguliere kerndoelen niet kunnen behalen. Denk aan leerlingen die zeer moeilijk leren, leerlingen die meervoudig beperkt zijn en zij die uitstromen naar arbeid of dagbesteding. Deze specifieke doelgroepen binnen het speciaal onderwijs hebben aparte, meer functionele kerndoelen nodig. Ook voor deze leerlingen zal er bekeken worden of er nieuwe kerndoelen moeten komen.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.